khazar university logo_en (1)

Đại học Khazar  cung cấp các học bổng Merit-Based, nhằm trợ cấp toàn bộ học phí cho năm học 2018-2019 cho tất cả ứng viên tham gia chương trình bậc Cử nhân và Sau Đại học (Thạc sĩ và Tiến sĩ).

Khazar University

Đại học Khazar, tức Đại học Caspian, là trường Đại học tư nằm tại Baku, Azerbaijan.

Bậc học: Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ.

Ngành học: Các ngành đào tạo tại trường: Khoa học Kỹ thuật và Ứng dụng, Kinh tế và Quản lý, Khoa học Xã hội và Nhân văn, Giáo dục.

Giá trị học bổng: Chi trả toàn bộ học phí.

Số lượng học bổng: 02.

Đối tượng: Ứng viên quốc tế.

Học bổng có thể nhận tại Azerbaijan.

Yêu cầu:

  • Thành tích học tập xuất sắc của bậc học trước (Trung học phổ thông, Cử nhân hoặc Thạc sĩ).
  • Các kỹ năng tiếng Anh tốt: Không bắt buộc có điểm bài kiểm tra tiếng Anh chuẩn. Tuy nhiên ứng viên có các điểm đạt chuẩn (điểm TOEFL/IELTS có hiệu lực; điểm hết hạn sẽ không chấp nhận) sẽ có lợi thể cạnh tranh hơn. Ứng viên có bằng Cử nhân quốc tế hoặc bằng cấp phổ thông với tiếng Anh là ngôn ngữ giảng dạy chính thì không cần chứng chỉ tiếng Anh.
  • Có nguyện vọng học tập tại Đại học Khazar.
  • Kỹ năng giao tiếp và xã hội tốt.

Hạn chót nộp hồ sơ:

15/04/2018.

Phương thức nộp hồ sơ:

  • Ứng viên cần điền và nộp:
    • Đơn đăng ký học tại Đại học Khazar cho bậc học tùy chọn (Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ) cùng các tài liệu được yêu cầu trong đơn.
    • Đơn đăng ký học bổng Đại học Khazar (KUISP).
  • Ứng viên tải đơn đăng ký tại Đây.

Xem thêm thông tin:

Xem thêm thông tin học bổng và cách thức ứng tuyển tại Đây.