IDE-logo

Viện các nước đang phát triển (IDE) cung cấp học bổng IDE-JETRO nhằm hỗ trợ ứng viên quốc tế tham gia nghiên cứu cho JFY năm 2018 tại Nhật Bản.

Institute of Developing Economies (IDE)

Viện các nước đang phát triển (IDE) nhằm mục đích đóng góp trí tuệ cho thế giới như một trung tâm hàng đầu về nghiên cứu khoa học xã hội về các khu vực đang phát triển. Viện đã tích lũy được kiến thức cơ bản tại địa phương về các lĩnh vực này, làm rõ các điều kiện và các vấn đề mà họ đang phải đối mặt và phổ biến hiểu biết tốt hơn về các khu vực này cả trong và ngoài nước. Các hoạt động này cung cấp một nền tảng trí tuệ để thúc đẩy hợp tác giữa Nhật Bản và cộng đồng quốc tế để giải quyết các vấn đề phát triển.

Bậc học: Nghiên cứu.

Ngành học: Ứng viên tham gia nghiên cứu các lĩnh vực sau:

 • Economic growth ( tăng trưởng kinh tế),
 • Economic integration ( hội nhập kinh tế),
 • Trade and investment ( thương mại và đầu tư),
 • Technological innovation ( đổi mới công nghệ),
 • Environment and natural resources ( môi trường và tài nguyên thiên nhiên),
 • Urban economy ( kinh tế đô thị),
 • Rural areas and agriculture ( nông thôn và nông nghiệp),
 • Population, education, health and labor ( dân số, giáo dục, y tế và lao động),
 • Fiscal and monetary policies ( chính sách tài khóa và tiền tệ),
 • Industrial organization ( tổ chức công nghiệp),
 • The legal system ( hệ thống luật),
 • Other development-related issues (và các vấn đề liên quan đến phát triển khác).

Giá trị học bổng:

 • Trả lương: hàng năm, mùa hè và các loại chi phí khác theo quy định của pháp luật.
 • Mức lương: Xác định theo tuổi tác và kinh nghiệm làm việc theo chính sách của IDE-JETRO.

Số lượng học bổng: Chưa rõ.

Đối tượng: Ứng viên thuộc mọi quốc tịch.

Học bổng có thể được nhận ở Nhật Bản.

Yêu cầu:

 • Các ứng viên phải có bằng tiến sĩ (hoặc dự kiến sẽ nhận được bằng tiến sĩ vào tháng 3 năm 2019). Viện chấp nhận ứng viên thuộc mọi quốc tịch. Vị trí được cung cấp như là hợp đồng thuê hoặc các hợp đồng cố định. Ứng viên có năng lực đặc biệt có thể được cung cấp quyền sở hữu ngay lập tức.
 • Ứng viên có ngôn ngữ đầu tiên không phải là tiếng Anh thường phải cung cấp bằng chứng về trình độ tiếng Anh ở trình độ cao hơn theo yêu cầu của trường.

Hạn chót nộp hồ sơ:

17/04/2018.

Phương thức nộp hồ sơ:

 • Đăng ký: Tất cả các ứng viên phải đăng ký trực tuyến trước.
 • Tài liệu: Tất cả ứng viên phải cung cấp những thông tin sau bằng bưu điện hoặc chuyển phát nhanh:
  * Chúng tôi không chấp nhận việc đệ trình qua e-mail.
 • CV với một bức ảnh gần đây (Tải xuống mẫu trên trang web của viện).
 • Một bài luận giải thích động lực của bạn để xin địa vị (bằng tiếng Anh hoặc tiếng Nhật, không quá một trang cỡ A4).
 • Một danh sách các ấn bản học thuật, bao gồm sách, chuyên khảo, tài liệu nghiên cứu, và các tác phẩm bằng tiếng Anh, và nếu có, bằng tiếng Nhật.
 • Thư giới thiệu của giáo sư hoặc nhà nghiên cứu cao cấp của viện hoặc bất kỳ tổ chức nào của ứng viên.
 • Một bản sao luận văn tiến sĩ.
 • Một bản sao của một ấn bản học thuật chính (sách, chuyên khảo, bài báo nghiên cứu, hoặc bài viết được thông báo bằng tiếng Anh hoặc tiếng Nhật).
 • Một bản tóm tắt các tài liệu liệt kê trong (e) và (f).
 • Bản sao bằng tốt nghiệp và bằng tốt nghiệp Cử nhân, Thạc sĩ và Tiến sĩ (Được nộp sau khi có đề xuất việc làm).

Ứng viên điền vào đơn đăng kí online tại Đây.

Ứng viên tải mẫu CV tại Đây.

Xem thêm thông tin:

Xem thêm thông tin và phương thức đăng kí tại Đây.

Nhân tin học bổng qua Email: