united-nations-university-logo

Học bổng Tiến sĩ UNU-WIDER Visiting tạo cơ hội cho các ứng viên nghiên cứu luận án Tiến sĩ  tại Viện Nghiên cứu Kinh tế Phát triển của Đại học Liên Hợp Quốc và  làm việc với các nhà nghiên cứu trong cùng lĩnh vực.

United-Nations-University-01

Viện Nghiên cứu Kinh tế Phát triển của Đại học Liên Hiệp Quốc cung cấp phân tích kinh tế và tư vấn chính sách nhằm thúc đẩy phát triển bền vững và công bằng cho tất cả mọi người.

Bậc học: Tiến sĩ.

Ngành học: Các chủ đề liên quan đến sự phát triển hoặc các vấn đề kinh tế toàn cầu và tham gia vào các hoạt động của UNU-WIDER.

Giá trị học bổng:

 • Một khoản trợ cấp du lịch để trang trải các chi phí đi lại, bảo hiểm y tế (cho các dịch vụ y tế và bệnh viện do tai nạn và bệnh tật trong suốt thời gian lưu trú tại UNU-WIDER).
 • Một khoản trợ cấp hàng tháng là 1.600 EUR để trang trải các chi phí sinh hoạt ở Helsinki trong thời gian nghiên cứu.
 • Chương trình sẽ không trang trải các chi phí liên quan đến người thân.

Số lượng học bổng: Chương trình Học bổng Thăm quan Tiến sĩ có tính cạnh tranh cao và chỉ có một số ít ứng viên có thể được chấp nhận. Trong những năm gần đây, chỉ có 1% số lượng ứng viên nhận được học bổng.

Đối tượng: Ứng viên từ các nước đang phát triển.

Học bổng có thể được nhận  ở Helsinki, Phần Lan.

­

Yêu cầu:

 • Ứng viên phải đăng kí một chương trình tiến sĩ và thể hiện khả năng tiến hành nghiên cứu về các nền kinh tế đang phát triển. Chương trình đặc biệt dành cho các nhà nghiên cứu ở các giai đoạn sau của các nghiên cứu tiến sĩ của họ làm việc trong các ngành khoa học xã hội khác ngoài kinh tế có thể đăng kí nhưng cần lưu ý rằng UNU-WIDER là một viện nghiên cứu về kinh tế. Các ứng viên phải thông thạo cả bằng tiếng Anh nói và viết và có kỹ năng phân tích định lượng và / hoặc chất lượng tốt.
 • Trong khi chương trình dành cho tất cả những ai đang theo học tiến sĩ, chúng tôi đặc biệt khuyến khích các các nhà nghiên cứu nữ và các nhà nghiên cứu đến từ các nước đang phát triển.
 • Ứng viên phải thông thạo tiếng Anh nói và viết và có kỹ năng phân tích định tính và / hoặc định lượng tốt.

Hạn chót nộp hồ sơ:

31/03 và 30/09 hàng năm.

Phương thức nộp hồ sơ:

 • UNU-WIDER chỉ chấp nhận đăng kí trực tuyến cho Chương trình Học bổng Tiến sĩ UNU-WIDER Visiting hai lần mỗi năm. Thời hạn nộp đơn vào 31/03 và 30/09 23:59 UTC + 3 mỗi năm. Khi đăng ký vào tháng 9, ứng viên sẽ đến UNU-WIDER trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 6 năm sau và khi nộp đơn vào tháng 3, ứng viên sẽ đến UNU-WIDER trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 11 cùng năm.
 • Bạn phải tải lên các tài liệu sau đây dưới dạng PDF:
  • Đề xuất nghiên cứu của bạn.
  • Lý lịch của bạn (CV), bao gồm một danh sách các ấn phẩm chính của bạn, nếu có (các đồng tác giả, năm, tiêu đề và nhà xuất bản).
 • Ngoài ra, xin lưu ý rằng người giám sát của ứng viên phải gửi thư giới thiệu cho UNU-WIDER qua email của họ (người giám sát của bạn) tới địa chỉ sau: phdreference(at)wider.unu.edu.

Xem thêm thông tin:

Xem thêm thông tin và phương thức đăng kí tại Đây.

Nhân tin học bổng qua Email: