cbs_ Copenhagen Business School logo_horizontal_transparent

Copenhagen Business School (CBS) đang mở Học bổng Tiến sĩ trong ngành Kinh doanh quốc tế. Các học bổng là các vị trí được trả lương toàn phần, theo như thỏa ước tập thể của Đan Mạch.

campus_Copenhagen

Copenhagen Business School, thường được viết tắt và được biết đến là CBS, là một trường đại học công lập nằm ở thủ đô Copenhagen của Đan Mạch.

Bậc học: Tiến sĩ.

Ngành học: Kinh doanh quốc tế.

Giá trị học bổng: Các học bổng là các vị trí được trả lương toàn phần, theo như thỏa ước tập thể của Đan Mạch. Học bổng bao gồm:

  • Học phí..
  • Không gian văn phòng.
  • Trợ cấp di chuyển cùng.
  • Tiền lương, bắt đầu với mức lương mỗi tháng 23 770 DKK (Đan Mạch Krone) (xấp xỉ 3,160 euro) lên đến 28.964 DKK (xấp xỉ 3,860 euro) tùy thuộc vào thâm niên.
  • Đóng góp lương hưu tổng cộng 17,1% của 85% mức lương cơ bản.

Đối tượng: Sinh viên quốc tế.

Số lượng học bổng: Chưa rõ.

Học bổng được trao tại Đan Mạch.

Yêu cầu:

Điều kiện nhập học tại trường:

  • Yêu cầu quốc tịch: Công dân thuộc mọi quốc tịch đều có thể đăng ký tham gia.
  • Yêu cầu đầu vào: Để được cân nhắc trao học bổng, ứng viên cần được đào tạo cơ bản ở trình độ Thạc sĩ (tương tự như quá trình 3 + 2 Bologna). Một nền tảng giáo dục trong ngành khoa học xã hội là điều cần thiết. Ứng viên cần hoàn thành học vị Thạc sĩ trước khi bắt đầu chương trình Tiến sĩ tại Trường Thương mại Copenhagen. Ứng viên cần sử dụng tiếng Anh trôi chảy. Chúng tôi yêu cầu các ứng viên cần có kỹ năng thành thạo đối với các phương pháp có liên quan tới đề xuất dự án, ví dụ như phương pháp định tính và phương pháp định lượng. Đối với phương pháp định lượng, chúng tôi yêu cầu kinh nghiệm với các phần mềm thống kê (ví dụ như Stata, SAS hay R) và sự quan tâm đối với việc ứng dụng các kỹ thuật ước lượng kinh tế lượng vi mô.
  • Yêu cầu tiếng Anh: Ứng viên cần có khả năng sử dụng tiếng Anh trôi chảy và hồ sơ đăng ký cần được viết bằng tiếng Anh.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ngày 01/04/2018.

Phương thức nộp hồ sơ:

Hồ sơ đăng ký cần được gửi thông qua Hệ thống tuyển dụng trực tuyến tại Đây.

Hồ sơ đăng ký cần bao gồm một bản mô tả dự án dài 5 trang. Đề xuất nghiên cứu này cần bao gồm một bản thuyết trình về câu hỏi nghiên cứu nguyên bản, một bản mô tả khuôn khổ lý thuyết và phương pháp luận ban đầu, một bản thuyết trình về các tài liệu thực nghiệm được đề xuất, cũng như kế hoạch thực hiện.

Bên cạnh đề xuất nghiên cứu, hồ sơ đăng ký cần bao gồm các bản sao của bằng Cử nhân cũng như bằng Thạc sĩ hoặc các chứng chỉ khác của trình độ tương đương, sơ yếu lý lịch tóm tắt (CV), danh sách các văn kiện và ấn phẩm, và một bản sao của công trình viết tay tùy chọn (ví dụ như luận án Thạc sĩ).

Xem thêm thông tin:

Xem thêm thông tin tại Đây.

Nhân tin học bổng qua Email: