Image result for chinese academy of sciences logo transparent

UCAS là một cơ sở giáo dục đại học được thành lập với sự chấp thuận của Bộ Giáo dục, tập trung vào giáo dục sau đại học. Tiền nhiệm của UCAS là Học viện Cao học Khoa học Trung Quốc (GSCAS), được thành lập vào năm 1978 như là trường đại học đầu tiên của Trung Quốc với sự chấp thuận của Hội đồng Nhà nước. UCAS đã đào tạo sinh viên đầu tiên tốt nghiệp tiến sĩ khoa học, sinh viên tốt nghiệp bằng tiến sĩ kỹ sư, sinh viên nữ đầu tiên tốt nghiệp bằng tiến sĩ và cả sinh viên đầu tiên có bằng tiến sĩ kép ở Trung Quốc.

 

Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc (UCAS) mời các ứng viên quốc tế ứng tuyển học bổng Tiến sĩ.

Kết quả hình ảnh cho University of Chinese Academy of Sciences

Bậc học: Tiến sĩ.

Ngành học: Bất kỳ khóa học do trường cung cấp.

Giá trị học bổng: Toàn phần bao gồm học phí, bảo hiểm sức khoẻ, trợ cấp sinh hoạt và chỗ ở trong trường.

Số lượng học bổng: Không rõ.

Đối tượng: Ứng viên quốc tế (không phải là người Hoa).

Học bổng có thể được nhận ở Trung Quốc.

Yêu cầu:

 • Ứng viên là sinh viên quốc tế, không được mang quốc tịch Trung Quốc.

Điều kiện nhập học tại trường:

 • Yêu cầu đầu vào:
  • Không phải là công dân Trung Quốc
  • Sức khỏe tốt, sẵn sàng chấp hành luật và nghị định của Trung Quốc
  • Có bằng Thạc sĩ hoặc tương đương
  • Thông thạo tiếng Anh
 • Yêu cầu trình độ tiếng Anh: Ứng viên phải có trình độ tiếng Anh thích hợp.

Hạn chót nộp hồ sơ:

 • Học kỳ mùa thu năm 2018: 01 tháng 12 năm 2017 đến 31 tháng 5 năm 2018.
 • Học kỳ mùa xuân năm 2019: 1 tháng 9 năm 2018 đến ngày 30 tháng 11 năm 2018

Đối với những người ứng tuyển học bổng UCAS, vui lòng nộp hồ sơ xin nhập học trên cùng với mẫu đơn xin học bổng trước ngày 31/03/2018.

Phương thức nộp hồ sơ:

Ứng viên nộp qua Hệ thống đăng ký trực tuyến cho sinh viên quốc tế tại UCAS. Hãy chuẩn bị và tải các tài liệu sau vào hệ thống. Đảm bảo phiên bản điện tử của tài liệu hỗ trợ có đúng định dạng theo yêu cầu của hệ thống ứng dụng trực tuyến.

 • Hộ chiếu có hiệu lực ít nhất 2 năm (chỉ những trang có chi tiết cá nhân là cần thiết)
 • Ảnh chụp gần đây gần đây của bạn với hình ảnh kích thước 2 inch
 • Hoàn thành CV với một bài giới thiệu ngắn gọn về kinh nghiệm nghiên cứu
 • Mẫu khám sức khoẻ người nước ngoài
 • Bản sao của bản gốc bằng Thạc sĩ và Bằng Cử nhân (ứng viên vừa hoàn thành hoặc sắp hoàn thành bằng Thạc sĩ phải cung cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp chính thức cho biết tình hình của ứng viên và nêu rõ ngày tốt nghiệp dự kiến)
 • Bản dịch bản sao bằng Thạc sĩ và Cử nhân
 • Đề xuất nghiên cứu chi tiết
 • Photo của tất cả các trang tiêu đề và tóm tắt của tối đa 5 tài liệu học tập xuất bản
 • Hai thư giới thiệu (đã ký, ghi ngày và trên giấy chính thức với số điện thoại liên lạc và địa chỉ email)
 • Giấy chứng nhận hỗ trợ tài chính (hoặc hoàn tất thủ tục nộp học bổng cho UCAS). Cho những ai:
  • a. đã nhận được hỗ trợ tài chính, vui lòng đính kèm giấy chứng nhận hỗ trợ tài chính
  • b. đang áp dụng để nghiên cứu bằng cách tự hỗ trợ, vui lòng đính kèm bản tuyên thệ hỗ trợ từ người tài trợ và báo cáo ngân hàng
  • c. đang đăng ký chương trình học bổng cho UCAS, vui lòng hoàn thành (các) thủ tục đăng ký học bổng.
 • Biên nhận lệ phí nộp hồ sơ

Xem thêm thông tin:

Xem thêm thông tin chi tiết tại Đây.