st. gallen HSG_Alumni_Logo.svg

Đại học St.Gallen mời các ứng viên nộp đơn cho Chương trình nghiên cứu sinh quốc tế sau Tiến sĩ  dành cho các nhà nghiên cứu trẻ tuổi quốc tế.

Image result for st. gallen university

Đại học St.Gallen ở Thụy Sĩ là một nơi cho sinh viên và mọi người trong vùng. Đây là một học viện giáo dục, tổ chức sự kiện, cung cấp dịch vụ và hơn thế nữa. Thư viện công của họ mời mọi người đến để nghiên cứu và đọc sách.

Bậc học: Sau Tiến sĩ.

Ngành học:

 • Quản trị
 • Kinh tế
 • Luật
 • Khoa học Xã hội
 • Quan hệ quốc tế

Đối tượng: Sinh viên quốc tế

Giá trị học bổng: Tài trợ vốn:

 • Tiền lương (mục lương F8) ở chuẩn việc làm tối đa 75% (ca. 85'000 CHF p.a. bao gồm phúc lợi xã hội và trợ cấp)
 • Quốc hội trừ một khoản 2'500 CHF p.a.
 • Chi phí nghiên cứu bắt buộc
 • Nơi làm việc và thiết bị IT.

Số lượng: Không rõ.

Học bổng có thể nhận tại Thụy Sĩ.

Yêu cầu:

Điều kiện nhập học tại trường:

 • Yêu cầu đầu vào: 
  • Nghiên cứu sinh có bằng Tiến sĩ hoặc sẽ hoàn thành bằng Tiến sĩ trong vòng 6 tháng sau.
  • Ứng viên nước ngoài có bằng Tiến sĩ phải đạt được bằng của họ tối đa 2 năm trước hạn nộp hồ sơ của Ủy ban Nghiên cứu HSG.

Hạn chót nộp hồ sơ:

 • 10/01/2018
 • 01/03/2018
 • 01/09/2018
 • 02/11/2018

Phương thức nộp hồ sơ:

Hồ sơ đăng ký bao gồm:

 • Đơn xin nhập học
 • Đề cương nghiên cứu
 • CV
 • Danh sách các ấn phẩm đã xuất bản
 • Bằng cấp (bản sao bằng Thạc sĩ/Tiến sĩ)
 • Thư mời của một hoặc nhiều giáo sư của Đại học St.Gallen
 • Ứng viên không có bằng Tiến sĩ: Thư của cố vấn viên cho bậc Tiến sĩ, trong đó cung cấp thông tin về tình trạng của luận án Tiến sĩ và ngày của bài kiểm tra cuối cùng sắp tới.

Xem thêm thông tin:

Xem thêm thông tin tại Đây.