Spanish Society of Applied Mathematics (Hội Toán học Ứng dụng Tây Ban Nha) (SEMA) đang cung cấp học bổng tiến sĩ Mathematical Biology (Toán học Sinh học) cho sinh viên quốc tế. SEMA được thành lập năm 1991, là một cột mốc trong sự phát triển toán học ứng dụng ở Tây Ban Nha, được thúc đẩy bởi sự thành công và liên tục của Đại hội Quốc gia về phương trình vi phân và ứng dụng của nó (CEDYA). Mục đích chính của nó là đóng góp và phối hợp với sự phát triển của toán học liên quan đến các ứng dụng của nó, đáp ứng các vấn đề thách thức mới của thế giới thực, trong các lĩnh vực đa dạng nhất trong khoa học và công nghiệp.


Bậc học: Tiến sĩ.

Ngành học: Học bổng được trao cho các dự án: Bio-mathematical analysis of the Vertebrate embryo axis elongation (Phân tích sinh học toán học của kéo dài trục phôi mầm) (Bài luận Tiến sĩ, Toulouse, Pháp) và Kinetic theory applied to the study of the interaction between tumours and their microenvironment (lý thuyết động học áp dụng cho nghiên cứu tương tác giữa các khối u và môi trường vi mô của chúng).

Giá trị học bổng:

  • Dự án tại Pháp- Tài trợ: Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées (ba năm); Ngày bắt đầu: tháng 10 năm 2018.
  • Dự án tại Áo- Kinh phí và thời gian: Tài trợ đầy đủ trong 3 năm.

Đối tượng: Sinh viên quốc tế.

Số lượng học bổng: 02.

Học bổng được nhận ở Pháp và Áo (Một được cung cấp ở Toulouse với Ariane Trescases và ở Vienna với Sara Merino).

Yêu cầu:

Yêu cầu đầu vào: Để đủ điều kiện nhận học bổng, ứng viên phải đáp ứng các yêu cầu sau:

  • Phân tích sinh học toán học của kéo dài trục phôi mầm Vertebrate (Luận án tiến sĩ, Toulouse, Pháp): Ứng viên phải có bằng Thạc sĩ hoặc tương đương về toán học hoặc môn học có thành phần toán học mạnh (ví dụ vật lý, vật lý sinh học, toán học sinh học, kỹ thuật và khoa học máy tính), kỹ năng lập trình và có kinh nghiệm và / hoặc thể hiện sự quan tâm mạnh mẽ cho sinh học phát triển và thử nghiệm trong sinh học.
  • Lý thuyết động học áp dụng cho nghiên cứu về sự tương tác giữa các khối u và môi trường vi mô của chúng: Thông thường, cử nhân và Thạc sĩ Toán học với có khả năng phân tích toán học (đặc biệt là mong muốn nếu kiến thức về phương trình vi phân từng phần) tốt; kiến thức tốt, kinh nghiệm và đam mê lập trình và mô phỏng số; sẵn sàng làm việc theo nhóm bao gồm các nhà sinh vật học. Kiến thức về lý thuyết động học là không cần thiết (nó sẽ được học trong tiến sĩ).

Yêu cầu tiếng Anh: Ứng viên có ngôn ngữ đầu tiên không phải là tiếng Anh phải cung cấp bằng chứng về trình độ tiếng Anh ở trình độ cao hơn theo yêu cầu của trường.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Đang mở đơn.

Phương thức nộp hồ sơ:

Để đăng kí, ứng viên gửi một tập tin PDF duy nhất bao gồm CV, đánh dấu các báo cáo kể từ khi bắt đầu giáo dục đại học và một lá thư động lực với 2 liên hệ tham khảo đến bertrand.benazeraf-at-univ-tlse3.frariane.trescases-at-math .univtoulouse.fr.

Xem thêm thông tin:

Xem thông tin học bổng và cách thức đăng kí tại Đây.