Sharing is, indeed, sexy!

Queensland University of Technology

Queensland University of Technology (Đại học Công nghệ Queensland) đang mở đơn xin học bổng School of Accountancy Accelerate Scholarship (Trường Kế toán tăng cường). Học bổng dành cho các sinh viên nghiên cứu trong tương lai, những người muốn học Thạc sĩ Triết học (Kế toán).

Đại học Công nghệ Queensland là một trường đại học nghiên cứu công lập nằm ở thành phố ven biển đô thị của Brisbane, Queensland, Australia. QUT nằm trên hai cơ sở trong khu vực Brisbane: Gardens Point và Kelvin Grove.

qut

Ứng viên phải có kĩ năng tiếng Anh tốt. Do đó, đơn phải được viết bằng tiếng Anh.

Bậc học: Thạc sĩ Triết học.

Ngành học: Kế toán.

Giá trị học bổng: Ứng viên sẽ nhận được: $ 19,830 mỗi năm. Nếu là sinh viên quốc tế, ứng viên cũng sẽ được miễn lệ phí QUT.

Đối tượng: Sinh viên quốc tế.

Số lượng học bổng: Chưa rõ.

Học bổng được nhận tại Úc.

Yêu cầu:

Yêu cầu đầu vào: Học bổng cạnh tranh và dựa trên năng lực. Ứng viên phải:

 • Đăng ký chương trình Thạc sĩ Triết học trong học kỳ 1, 2018
 • Có điểm trung bình học tập (GPA) từ 6 trở lên.
 • Tiến hành nghiên cứu của về một trong các chủ đề được chấp thuận sau:
 • Giải quyết kinh tế tiền mặt: bằng chứng từ các cơ quan pháp lý nước ngoài
 • Hợp tác xã nông nghiệp: xem xét hiệu suất và trách nhiệm giải trình
 • Công nghệ Blockchain và ý nghĩa của nó đối với kế toán
 • Hội đồng quản trị doanh nghiệp đa dạng về giới và kế toán bảo thủ
 • Báo cáo tài chính gian lận ở Trung Quốc
 • Mối quan hệ giữa thuế và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp: nghiên cứu các yếu tố quyết định chính trị xã hội.

Yêu cầu tiếng Anh: Ứng viên phải có kĩ năng tiếng Anh tốt. Do đó, đơn phải được viết bằng tiếng Anh.

Hạn chót nộp hồ sơ:

29/09/2018.

Phương thức nộp hồ sơ:

Bước 1: Đăng ký khóa học

Đăng ký chương trình Thạc sĩ Triết học.
Trong phần 'Học bổng' của đơn đăng ký, xem tại Đây, thể hện ý định đăng ký Học bổng tăng tốc của Trường học kế toán.
Nếu ứng viên có câu hỏi về:
Quy trình đăng kí cấp độ nghiên cứu, liên hệ với Văn phòng Nghiên cứu Trường Kinh doanh QUT
Thạc sĩ Triết học, liên lạc với Điều phối viên Kế toán HDR.

Bước 2: Nộp đơn xin học bổng

 • Hoàn thành và nộp mẫu đơn đăng ký học bổng tăng tốc của trường(tệp PDF, 264,43 KB).
 • Ứng viên có thể đăng ký tối đa hai chủ đề được chấp thuận.
 • Nếu ứng viên có thắc mắc về học bổng này, hãy liên lạc với điều phối viên của School of Accountancy HDR

Xem thêm thông tin:

Xem thông tin học bổng và cách thức đăng kí tại Đây.