ncad-smaller

Trường Cao đẳng Nghệ thuật và Thiết kế Quốc gia (The National College of Art and Design) dành cho các ứng viên cơ hội học bổng Thạc sĩ nghệ thuật kỹ thuật số MFA/ Mỹ thuật MFA (MFA Fine Art/MFA Digital Art Masters) với Bệnh viện Y tế Pháp y quốc gia. Học bổng  này tài trợ cho hơn hai năm của chương trình Mỹ thuật MFA tại NCAD.

Khóa học này nhắm đến những nghệ sĩ đầy tham vọng và những sinh viên tốt nghiệp Mỹ thuật, những người quan tâm đến việc nâng cao thực hành nghệ thuật của họ, tiếp cận với nghệ thuật đương đại và lý thuyết và xem xét nghệ thuật nào có liên quan đến thế giới xã hội, văn hóa và chính trị ngày nay.

The National College of Art and Design

Trường Cao đẳng Nghệ thuật và Thiết kế Quốc gia chiếm một vị trí đặc biệt trong giáo dục nghệ thuật và thiết kế ở Ailen. Trường có nhiều nhất về các bậc học về nghệ thuật và thiết kế trong Bang ở cấp độ đại học và sau đại học.

Bậc học: Học bổng dành cho các ứng viên theo đuổi chương trình Thạc sĩ.

Ngành học: Học bổng được trao trong lĩnh vực Mỹ thuật. Bằng MFA là bằng thạc sĩ cấp 9 mà là studio hoặc thực tế dựa trên. MFA tại NCAD là hai năm, giảng dạy các chương trình studio được cung cấp trong cả Thiết kế và Mỹ thuật.

Giá trị học bổng: Học bổng được cung cấp thông qua Trường Mỹ thuật tại NCAD. Học bổng được thực hiện thông qua cấu trúc của Mỹ thuật MFA và các chương trình Thạc sĩ nghệ thuật số MFA tại NCAD.

Quốc tịch: Học bổng nghiên cứu dành cho sinh viên quốc tế.

Số lượng: Không rõ.

Học bổng có thể nhận được tại Ailen.

Yêu cầu:

Yêu cầu đầu vào: Ứng viên phải đáp ứng các tiêu chí sau:

  • Mỹ thuật MFA chỉ dành cho sinh viên tốt nghiệp với bằng danh dự 2.2 hoặc cao hơn, hoặc bằng cấp học thuật hoặc chuyên môn tương đương trong một ngành có liên quan.
  • Tiếng Anh: Những học sinh chưa được giảng dạy bằng tiếng Anh phải cung cấp minh chứng có điểm IELTS 6.5 (tối thiểu là 6 trong phần viết trên phiên bản học thuật) hoặc điểm tương đương trong bài kiểm tra được chấp nhận khác.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ngày 08/08/2018.

Phương thức nộp hồ sơ:

Ứng viên xin học bổng phải nêu rõ sở thích và năng lực của mình bằng một lá thư (khoảng 400 từ) và gửi thông qua hệ thống ứng dụng trực tuyến của NCAD cùng với tài liệu hỗ trợ cho các chương trình Nghệ thuật Kỹ thuật số MFA/ Mỹ thuật MFA.

Đơn đăng ký online xem tại Đây.

Xem thêm thông tin:

Xem thêm tại Đây.

Nhân tin học bổng qua Email: