Kent University

Đại học Kent, viết tắt là UKC, là trường bán đại học nghiên cứu công đặt tại Kent, Anh.

Đại học Kent, Paris cung cấp học bổng cho chương trình Thạc sĩ Nghệ thuật  năm học 2018-2019 dành cho ứng viên quốc tế mong muốn theo học tại trường.

Kent University

Bậc học: Thạc sĩ Nghệ thuật (MA).

Ngành học: Tất cả các ngành có chương trình đào tạo tại trường.

Giá trị học bổng:  25,000£.

Số lượng học bổng: Chưa rõ.

Đối tượng: Ứng viên thuộc mọi quốc tịch.

Học bổng có thể được nhận ở Anh.

Yêu cầu:

  • Học bổng dành cho các ứng viên đã có một suất học thuộc chương trình MA Paris, Kent cho năm học bắt đầu vào 09/2018, ở hai địa điểm (Canterbury và Paris) hoặc chỉ ở Paris.
  • Học bổng chỉ dành cho ứng viên học toàn thời gian.
  • Ứng viên sẽ được đánh giá dựa trên trình độ học thuật, thường sẽ  tổ chức vào khoảng 07/2018 bằng Thạc sĩ thứ nhất thuộc ngành liên quan, chứng chỉ không của Anh có giá trị tương đương, bằng Thạc sĩ khen tặng hoặc danh dự thuộc ngành liên quan hay tương đương.
  • Học bổng Paris trị giá 5,000$ sẽ được trao cho các ứng viên xuất sắc, chứng tỏ được trình độ học thuật, tinh thần cầu tiến mạnh mẽ và tiềm năng để có thể đóng góp tích cực cho chương trình MA mà ứng viên lựa chọn.
  • Với các sinh viên có chương trình học định giá bằng đồng euro, học bổng sẽ tự động được chuyển loại tiền tệ.
  • Ứng viên cần có trình độ tiếng Anh tốt. Vì vậy đơn đăng ký cần được viết bằng tiếng Anh.

Hạn chót nộp hồ sơ:

31/05/2018.

Phương thức nộp hồ sơ:

  • Ứng viên cần được nhận vào học một trong các chương trình Paris, Kent, có điều kiện hoặc tuyển thẳng.
  • Ứng viên cần gửi thư bày tỏ nguyện vọng, không quá 500 từ, đề cập lý do ứng viên muốn tham gia chương trình MA Paris, Kent và sự phù hợp của chương trình với kế hoạch dài hạn của ứng viên.
  • Thư bày tỏ nguyện vọng cần được lưu với tên tệp như sau: "First nameSURNAME_Application number_letter of motivation", ví dụ: "CatherineWOOD_123456789_letter of motivation.doc".
  • Thư cần được ghi địa chỉ tới Trưởng khoa của Chương trình Paris và gửi qua email đến paris@kent.ac.uk với tiêu đề "Scholarship application First name SURNAME application number letter of motivation", ví dụ: "Scholarship application Catherine WOOD 123456789 letter of motivation".

Xem thêm thông tin:

Xem thêm thông tin học bổng và cách thức đăng ký tại Đây.

Nhân tin học bổng qua Email: