University of Strasbourg logo

Đại học Strasbourg cung cấp học bổng Marie Sklodowska Curie Khoa Triết học dành cho các nghiên cứu sinh giàu kinh nghiệm trên khắp thế giới.

Strasbourg university

Strasbourg là thành phố có nhiều trường đại học quốc tế thứ 2 tại Pháp (sau Paris). Hiện nay, Đại học Strasbourg có tới 42000 sinh viên, đào tạo sơ cấp và bậc cao trên một lĩnh vực học thuật và là một sân chơi quốc tế về nghiên cứu khoa học.

Bậc học: Nghiên cứu sau Tiến sĩ.

Ngành học: Tất cả ngành học đều được tài trợ. Các nghiên cứu sinh của MSCA nghiên cứu trên một lượng lớn các lĩnh vực - từ vật lý tới ngôn ngữ, từ khoa học-sức khỏe tới mô hình toán học. Đối với các học bổng 2018, MSCA đề xuất các ngành sau:

 • Medieval Philosophy (Triết học Trung cổ). Người giám sát: Gianluca Briguglia (briguglia@unistra.fr);
 • Renaissance Philosophy (Triết học Phục hưng). Người giám sát: Franck Fischbach (f.fischbach@unistra.fr);
 • Critical Theory of Society (Học thuyết phê bình xã hội). Người giám sát: Franck Fischbach (f.fischbach@unistra.fr);
 • Social Philosophy (Triết học xã hội). Người giám sát: Gianluca Briguglia (briguglia@unistra.fr);
 • Philosophy and Aesthetics of Architecture (Triết học và Thẩm mỹ kiến trúc). Người giám sát: Mickaël Labbé (m.labbe@unistra.fr);
 • Philosophy of Religion (Triết học Tôn giáo). Người giám sát: Jacob Rogozinski (jacob.rogozinski@unistra.fr).

Giá trị học bổng:

 • Học bổng gồm trợ cấp sinh hoạt, trợ cấp đi lại và trợ cấp gia đình.
 • Ngoài ra, EU hỗi trợ thêm phí đào tạo, chi phí mạng và phí nghiên cứu, cũng như phí quản lý và các phí gián tiếp của dự án.
 • Trợ cấp được trao cho tổ chức chủ nhà, thường là trường đại học, trung tâm nghiên cứu hoặc công ty tại Châu Âu.

Số lượng học bổng: Chưa rõ.

Đối tượng: Các nghiên cứu sinh có kinh nghiệm trên toàn thế giới.

Học bổng có thể được nhận ở Pháp.

Yêu cầu:

Học bổng toàn cầu:

 • Tạo vị trí làm việc ngoài Châu Âu cho các nghiên cứu sinh tại EU hoặc các quốc gia liên kết.
 • Kéo dài 1 đến 3 năm.
 • Các nghiên cứu sinh cần trở lại 1 tổ chức tại EU hoặc các quốc gia liên kết trong vòng 1 năm.

Học bổng Châu Âu:

 • Tạo điều kiện cho các nghiên cứu sinh trở lại Châu Âu tìm công việc mới.
 • Cho phép bắt đầu lại công việc nghiên cứu sau đợt nghỉ ngắt quãng như nghỉ sản.
 • Dành cho các nghiên cứu sinh trong Châu Âu, hoặc đến từ các nơi khác trên toàn thế giới.
 • Các học bổng này được thực hiện tại EU hoặc các quốc gia liên kết và kéo dài 1 đến 2 năm.

Cả 2 học bổng có thể gồm 1 thời gian điều động nghiên cứu sinh làm việc tại tổ chức khác ở Châu Âu trong vòng 3 hoặc 6 tháng.

Ứng viên cần có bằng Tiến sỹ hoặc ít nhất 4 năm kinh nghiệm nghiên cứu toàn thời gian tại thời điểm hạn chót.

Ứng viên có tiếng Anh không là tiếng mẹ đẻ cần cung cấp chứng chỉ năng lực tiếng Anh đạt mức cao hơn theo yêu cầu của trường đại học.

Hạn chót nộp hồ sơ:

12/09/2018.

Phương thức nộp hồ sơ:

 • Ứng viên cần nộp đề án nghiên cứu, gồm CV của ứng viên. Đề án được viết cùng tổ chức chủ nhà của ứng viên.
 • Ứng viên tải đơn đăng ký tại Đây.

Xem thêm thông tin:

Xem thêm thông tin học bổng và phương thức đăng ký tại Đây.