Management_Center_Innsbruck_Logo

Trung tâm Quản lý MCI Innsbruck đang cung cấp học bổng toàn cầu của MCI. Học bổng dành cho những ứng viên của chương trình Executive Master trong chương trình International Business Online.

Trung tâm Quản lý MCI Innsbruck là một trường kinh doanh tư nhân tọa lạc tại Innsbruck, Áo, cung cấp các chương trình học tập cho các chương trình Cử nhân và Thạc sĩ cũng như các chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, ThS, LL.M.), Chương trình Chứng chỉ Quản trị, Hội thảo Quản lý, Chương trình Tuỳ chỉnh và nghiên cứu.

Bậc học: Thạc sĩ.

Ngành học:  International Business Online (Kinh doanh quốc tế).

Đối tượng: Ứng viên từ các nước ngoài Liên minh châu Âu hoặc Khu vực Kinh tế Châu Âu (và Thụy Sĩ) đủ điều kiện để đăng ký.

Giá trị học bổng:

  • Học bổng cơ bản chi trả 25% học phí.
  • Tuy nhiên, đối với ứng viên xuất sắc, học bổng có thể chi trả 50% hoặc 75% học phí.
  • Ứng viên phải tự chi trả khoản học phí còn lại và các chi phí sinh hoạt khác. Học bổng được tự động khấu trừ vào tiền học phí và không được thanh toán.

Số lượng học bổng: Chưa rõ.

Học bổng được nhận  ở Áo

Yêu cầu:

  • Ứng viên có trình độ cao từ các nước ngoài Liên minh châu Âu hoặc Khu vực Kinh tế Châu Âu (và Thụy Sĩ) phải chi trả tiền học phí cho chương trình tương ứng.
  •  Ứng viên cần phải có kĩ năng tiếng Anh rất tốt. Do đó, đơn phải được viết bằng tiếng Anh.

Hạn chót nộp hồ sơ:

31/08/2018.

Phương thức nộp hồ sơ:

  • Ứng viên hoàn thành các đơn xin học bổng toàn cầu MCI và có thể được nộp kèm theo đơn xin học trực tuyến chương trình MBA trong chương trình International Business Online.
  • Ứng viên tải đơn đăng kí tại Đây.

Xem thêm thông tin:

Xem thêm thông tin và phương thức đăng kí tại Đây.

Nhân tin học bổng qua Email: