University of Southern Denmark logo
Đại học Southern Denmark đang cung cấp học bổng Tiến sĩ ngành statistics (thống kê) dành cho ứng viên theo học tại Department of Mathematics and Computer Science (IMADA) (Khoa Toán học và Khoa học Máy tính), học tại Đại học Southern Denmark vào khoảng 01/09/2018.

Đại học Southern Denmark chào đón các sinh viên đầu tiên vào học tại trường ở Odense vào 09/1966 và mọi thứ đã được phát triển theo những bước nhảy vọt kể từ đó. Hiện nay, trường có năm khoa với hơn 32.000 sinh viên, trong đó gần 20% sinh viên quốc tế và hơn 4.000 nhân viên được phân phối trên toàn bộ khuôn viên chính của trường tại Odense và các khu vực khác như Slagelse, Kolding, Esbjerg và Sønderborg. Một số nghiên cứu quốc tế cho thấy trường có những nghiên cứu cấp thế giới và là một trong năm mươi trường đại học hàng đầu trên thế giới.

Bậc học: Tiến sĩ.

Ngành học:  Statistics (Thống kê) tại Khoa Toán học và Khoa học Máy tính (IMADA).

Giá trị học bổng:

 • Được bổ nhiệm làm nghiên cứu sinh Tiến sĩ cho ba năm (đối với sinh viên đã hoàn thành chương trình Thạc sĩ) hoặc bốn năm (đối với sinh viên chưa hoàn thành chương trình Thạc sĩ).
 • Công việc sẽ tự động kết thúc vào cuối nhiệm kì.
 • Ứng viên được nhận học bổng không được phép làm công việc khác trong suốt thời gian ba năm. Ứng viên thành công sẽ được tuyển dụng theo thỏa thuận 10/11/2015 về các học giả tiến sĩ được trả lương giữa Bộ Tài chính và AC (Liên minh các hiệp hội nghề nghiệp Đan Mạch ).
 • Ứng viên thành công sẽ được tuyển vào trường đại học theo các quy định của khoa và Bộ về Chương trình Tiến sĩ tại các trường đại học của Đan Mạch (theo trình tự tiến sĩ).
 • Trường mong muốn nhân viên hoan nghênh tất cả các ứng viên không phân biệt tầng lớp xã hội.

Đối tượng: Ứng viên quốc tế.

Số lượng học bổng: Chưa rõ.

Học bổng có thể được nhận  ở Đan Mạch.

Yêu cầu:

 • Ứng viên có đam mê mạnh mẽ đến thống kê toán học và lý thuyết xác suất có bằng Thạc sĩ về Toán, Toán Ứng Dụng hoặc Thống Kê.
 • Những ứng viên xuất sắc chưa hoàn thành chương trình Thạc sĩ, nhưng đạt kết quả tốt.
 • Ưu tiên những ứng viên có kiến thức về thống kê thứ tự hoặc lý thuyết giá trị cực đoan.
 • Có kỹ năng lập trình và hiểu biết các phần mềm thống kê cũng được coi là lợi thế
 • Ứng viên có ngôn ngữ đầu tiên không phải là tiếng Anh phải cung cấp bằng chứng về trình độ tiếng Anh ở trình độ cao hơn theo yêu cầu của trường.

Hạn chót nộp hồ sơ:

01/06/2018.

Phương thức nộp hồ sơ:

 • Để đăng ký vào học tại trường Đại học Southern Denmark, ứng viên phải điền đầy đủ các thông tin yêu cầu và đính kèm hồ sơ, CV và các thông tin liên quan khác. Tất cả các mục được đánh dấu * phải được điền vào. Trừ trường hợp có quy định khác trong thông báo công việc, đơn và phụ lục phải bằng tiếng Đan Mạch hoặc tiếng Anh.
 • Đơn phải được làm theo mẫu lợi bao gồm:
  •  Đề xuất nghiên cứu / mô tả cách tiếp cận của ứng viên đối với dự án trên (tối đa một trang trừ các tài liệu tham khảo),
  • Một lá thư nêu rõ đam mê, động cơ và năng lực cụ thể của bạn cho dự án đang được đề cập đến (tối đa hai trang) (vui lòng đính kèm dưới mục "Đơn đăng kí"),
  •  CV chi tiết, bao gồm thông tin liên lạc cá nhân,
  •  Các bản sao của văn bằng Cử nhân cũng như bằng Thạc sĩ, bao gồm bảng điểm,
  • Ít nhất hai reference letter (thư tham khảo) đã có chữ ký. Nếu người giới thiệu của ứng viên muốn gửi thư trực tiếp cho trường, vui lòng sử dụng e-mail: anc-at-sdu.dk bao gồm tên của bạn và tiêu đề của vị trí trong dòng chủ đề. Vui lòng gửi cho trường trước thời hạn.

Xem thêm thông tin:

Xem thêm thông tin và phương thức đăng kí tại Đây.

Nhân tin học bổng qua Email: