Đại học Uppsala, Thụy Điển

Đại học Uppsala, Thụy Điển

Đại học Uppsala, Thụy Điển hân hạnh trao tặng nhiều chương trình học bổng cho sinh viên ứng tuyển chương trình học Thạc sĩ khai giảng vào mùa thu năm 2016. Một trong những chương trình học bổng này là chương trình học bổng IPK. Học bổng tài trợ 100% học phí (không bao gồm sinh hoạt phí). Hạn chót nộp hồ sơ: 15/01/2016

Ngành học: Học bổng được trao cho sinh viên theo đuổi chương trình học Thạc sĩ tại các ngành được tuyển sinh của trường và khai giảng vào 29/08/2016.

Đơn vị cấp học bổng: Đại học Uppsala, Thụy Điển.

Đối tượng nhận học bổng: Công dân các nước không thuộc châu Âu/ khu vực Kinh tế châu Âu và Thụy Sĩ.

Số lượng học bổng: Không rõ.

Giá trị học bổng: 100% học phí và không bao gồm sinh hoạt phí.

Yêu cầu:

- Là công dân của các nước không thuộc châu Âu/ khu vực kinh tế châu Âu và Thụy Sĩ.
- Chứng tỏ được năng lực học thuật xuất sắc và niềm yêu thích với môi trường giáo dục. 
- Sinh viên chỉ có thể nhận học bổng IPK cho chương trình học của nguyện vọng đầu tiên.

Hạn chót nộp hồ sơ:

15/01/2016

Phương thức nộp hồ sơ:

- Trước hết sinh viên cần ứng tuyển vào một chương trình học Thạc sĩ của đại học Uppsala thông qua website www.universityadmissions.se; sau đó nộp đơn đăng kí ứng tuyển học bổng.
- Thời gian nhận  hồ sơ ứng tuyển chương trình học Thạc sĩ và hồ sơ ứng tuyển học bổng: từ 1/12/2015 đến 15/1/2016.

Xem thêm thông tin:

http://