Khuôn viên Đại học West of England

Khuôn viên Đại học West of England

Đại học West of England đang trao các suất học bổng Hiệu trưởng 100% học phí cho sinh viên quốc tế. Ứng viên phải có thư mời nhập học không điều kiện hoặc thư mời nhập học có điều kiện dựa vào IELTS hoặc trình độ tiếng Anh tương đương. Học bổng được cấp cho một năm học. Hạn cuối nộp đơn là ngày 31/3/2016.

Đại học West England cấp học bổng Hiệu trưởng cho chương trình nghiên cứu Sau đại học trong một năm. Ứng viên nhận được học bổng sẽ được yêu cầu tham gia thực tập làm việc trong Văn phòng quốc tế và các phòng ban khác và cũng sẽ được yêu cầu tham gia hoạt động đại diện cho trường Đại học trong suốt thời gian khóa học.

Bậc học: Học bổng được cấp cho tất cả các khóa học của Đại học West of England

Ngành học: Tất cả các ngành học được đào tạo bởi chương trình học bổng, tham khảo tại đây

Đơn vị cấp học bổng: Đại học West England, Anh

Học bổng được học tại: Anh

Đối tượng học bổng: Sinh viên quốc tế

Thời hạn học bổng: Học bổng được cấp cho một năm học.

Giá trị học bổng: 100% học phí

Yếu tố lựa chọn: Không có yếu tố cụ thể

Lưu ý: Không có lưu ý cụ thể

Yêu cầu:

- Có bằng Đại học tương đương với Bằng hạng nhất ở Anh
- Có thư mời nhập học không điều kiện hoặc thư mời nhập học có điều kiện dựa vào IELTS hoặc trình độ tiếng Anh tương đương
- Là tân sinh viên của Đại học Tây Anh Bristol và chưa bao giờ học tại Vương quốc Anh
- Được xem như là du học nước ngoài theo các mức học phí
- Không nhận tài trợ hay nhận một học bổng nào khác
- Cung cấp bảng điểm chính thức khi nộp đơn

Hạn chót nộp hồ sơ:

Hạn cuối nộp đơn vào ngày 31/3/2016

Phương thức nộp hồ sơ:

Đơn có thể nộp qua một tác vụ ở trang web Chào mừng ứng viên đến ngày 31/3/2016 cho kỳ học tháng 9/2016. Liên hệ international-at-uwe.ac.uk nếu có bất cứ thắc mắc gì.

Xem thêm thông tin:

http://

Nhân tin học bổng qua Email: