images (3)

Cộng đồng Nghiên cứu sinh các ngành Liberal Arts của Đại học Princeton (The Princeton Society of Fellows in the Liberal Arts) hiện mở đơn ứng tuyển cho học bổng nghiên cứu bậc Sau tiến sĩ năm học 2019-2022. Tiền lương cho giai đoạn 2019-2020 xấp xỉ 88.800 đô la Mỹ. Người nhận học bổng phải lưu trú tại Princeton hoặc các khu vực gần trường trong suốt năm học.

Princeton_University

Cộng đồng Nghiên cứu sinh các ngành Liberal Arts của Đại học Princeton (The Princeton Society of Fellows in the Liberal Arts) mong muốn được hỗ trợ những sáng kiến độc đáo trong việc giảng dạy và học tập các ngành nhân văn, khoa học xã hội và khoa học tự nhiên. Mỗi năm, Cộng đồng sẽ lựa chọn hỗ trợ một số nghiên cứu sinh bậc Sau tiến sĩ của học bổng Cotsen - những người sẽ có 3 năm nghiên cứu và giảng dạy tại khoa hoặc chương trình tương ứng tại Princeton.

Ứng viên đến từ các nước không nói tiếng Anh cần nộp các văn bằng, chứng chỉ chứng minh khả năng tiếng Anh phù hợp với chương trình cao học.

Bậc học: Sau tiến sĩ.

Ngành học: Các ngành Liberal Arts, nhóm liên ngành các ngành nhân văn, khoa học xã hội và khoa học tự nhiên.

Giá trị học bổng: Tiền lương tương đương 88.800 đô la Mỹ/năm, chi phí phúc lợi, tài khoản nghiên cứu trị giá 5.000 đô la Mỹ, quyền sử dụng những hỗ trợ tài chính của trường, văn phòng làm việc, máy tính cá nhân và các tiện ích khác. Người nhận học bổng phải lưu trú tại Princeton hoặc các khu vực gần trường trong suốt năm học để tham gia đầy đủ các buổi chuyên đề hàng tuần và các hoạt động học thuật khác của Cộng đồng. Khóa 2018-2021, trường đã nhận được 841 đơn ứng tuyển cho 4 học bổng nghiên cứu Sau tiến sĩ.

Số lượng học bổng: 4 học bổng: 2 học bổng cho một ngành bất kỳ mà Cộng đồng cung cấp, 1 học bổng về Nghiên cứu nhân văn, 1 học bổng về Nghiên cứu LGBT.

Học bổng có thể được nhận tại Hoa Kỳ.

Yêu cầu:

Yêu cầu đầu vào: Ứng viên cần đáp ứng các yêu cầu sau:

Ứng viên phải có bằng Tiến sĩ trước ngày 01/01/2017. Nếu ứng viên chưa có bằng Tiến sĩ thì phải hoàn thành những phần quan trọng nhất của luận án - tối thiểu một nửa - tại thời điểm nộp hồ sơ. Ứng viên phải nộp các giấy tờ quan trọng, bao gồm luận án, trước ngày 15/06/2019. Ứng viên/người nhận học bổng Tiến sĩ ngành Giáo dục, Pháp luật và từ Đại học Princeton không được phép ứng tuyển. Ứng viên chỉ được ứng tuyển một lần duy nhất.

Việc tuyển chọn sẽ dựa trên thành tích học tập xuất sắc và tiềm năng đặc biệt cũng như kinh nghiệm giảng dạy và những đóng góp cho cộng đồng liên ngành trong tương lai của ứng viên. Cộng đồng tìm kiếm sự đa dạng và chào đón ứng viên có hoàn cảnh đặc biệt.

Yêu cầu tiếng Anh: Ứng viên đến từ các nước không nói tiếng Anh cần nộp các văn bằng, chứng chỉ chứng minh khả năng tiếng Anh phù hợp với chương trình cao học.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ngày 22/08/2018.

Phương thức nộp hồ sơ:

Hồ sơ phải được nộp qua cổng đăng ký online (xem tại Đây) trước ngày 22/08/2018. Hồ sơ gửi qua bưu điện, email hoặc gửi từng phần qua fax sẽ không được xem xét.

Xem thêm thông tin:

Xem thêm thông tin học bổng tại Đây.