1200px-Logo_CopenhagenBusinessSchool.svg

Trường kinh doanh Copenhagen (The Copenhagen Business School - CBS) vui mừng thông báo đã mở đơn ứng tuyển cho học bổng bậc Tiến sĩ ngành kế toán. Ứng viên quốc tế có thể ứng tuyển học bổng này.

Copenhagen-Business-School

Trường kinh doanh Copenhagen (CBS) là trường đại học công lập nằm tại thủ đô Copenhagen của Đan Mạch.

Ứng viên phải thành thạo tiếng Anh. Do đó, đơn ứng tuyển phải viết bằng tiếng Anh.

Bậc học: Tiến sĩ.

Ngành học: Các lĩnh vực nghiên cứu chính tại khoa Kế-Kiểm toán là (1) kế toán tài chính, (2) quản lý kế toán và (3) kiểm toán. Ví dụ về các lĩnh vực mà học bổng cung cấp:

 1. Kiểm toán.
 2. Kế toán tài chính.
 3. Lý thuyết kế toán.
 4. Quy định kế toán (accouting regulation).
 5. Phân tích báo cáo tài chính và định giá doanh nghiệp.
 6. Kế toán chi phí và kế toán quản trị.
 7. Kiểm soát quản lý và quản trị hiệu suất.
 8. Quản lý chi phí liên tổ chức.
 9. Hệ thống thông tin kế toán.
 10. Kế toán và Quản trị doanh nghiệp.
 11. Kế toán và Thay đổi trong tổ chức.
 12. Kế toán và Công nghệ.
 13. Thực hiện hệ thống kế toán.
 14. Hạch toán hàng đền bù (Accounting based compensation).

Giá trị học bổng: Học bổng có giá trị trong 3 năm, bao gồm nghĩa vụ giảng dạy tương đương thời lượng 1/2 năm (840 giờ). Học bổng trả lương toàn phần theo thỏa thuận chung của Đan Mạch. Học bổng bao gồm học phí, văn phòng làm việc, trợ cấp di chuyển và lương, với mức khởi điểm vào khoảng từ 23,770 đến 28,964 krone Đan Mạch (tương đương từ 3.160 đến 3.860 euro) tùy kinh nghiệm làm việc cùng lương hưu tổng cộng 17,1% của 85% lương cơ bản.

Mức lương và việc bổ nhiệm được quyết định bởi thỏa thuận chung của Bộ Tài chính và tổ chức Central Academic Organization.

Quốc tịch: Ứng viên quốc tế.

Số lượng học bổng: Chưa rõ.

Học bổng có thể được nhận tại Đan Mạch.

Yêu cầu:

Đơn ứng tuyển (xem tại Đây) phải bao gồm bản đề cương nghiên cứu dài 5 trang. Đề cương nghiên cứu này gồm phần trình bày câu hỏi nghiên cứu, cơ sở lý thuyết, phương pháp nghiên cứu, dữ kiện kinh nghiệm đề xuất và kế hoạch làm việc.

Ngoài ra, ứng viên phải đính kèm bản sao bằng Thạc sĩ hoặc tương đương, CV, danh sách các bài báo, bài nghiên cứu đã xuất bản và bản sao một luận văn. Ứng viên phải nộp các văn bằng, chứng chỉ tiếng Anh. Trường khuyến khích ứng viên có chứng chỉ GRE và/hoặc GMAT. Để nộp bảng điểm GMAT, ứng viên truy cập GMAC, chọn phần Copenhagen Business School và chọn chương trình PhD.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ngày 15/08/2018.

Phương thức nộp hồ sơ:

Yêu cầu đầu vào: Ứng viên cần đáp ứng các tiêu chí sau:

Ứng viên đã được đào tạo cơ bản ở trình độ Thạc sĩ (tương đương năm thứ 3+2 trong tiến trình Bologna). Ứng viên cần phải được đào tạo về khoa học xã hội. Ngoài ra, ứng viên cần hoàn thành bậc Thạc sĩ trước khi bắt đầu chương trình Tiến sĩ tại CBS. Tiếng Anh lưu loát là điều kiện bắt buộc.

Yêu cầu tiếng Anh: Tiếng Anh lưu loát là điều kiện bắt buộc.

Xem thêm thông tin:

Xem thêm thông tin học bổng tại Đây.

 • Học bổng chỉ dành cho các bạn dự tính apply khối ngành kinh tế. Các ngành khác vui lòng đợi tới đợt HD Học Bổng tại trường khác nhé ^^
Nhân tin học bổng qua Email: