Snap 2016-07-23 at 15.14.25

Mô tả chung:

Học bổng sau đại học Endeavour cung cấp hỗ trợ tài chính cho ứng viên quốc tế để theo học trình độ Sau đại học bậc Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ bằng học tập hoặc nghiên cứu trong bất kì lĩnh vực nào tại Úc trong 4 năm.

Đơn vị tài trợ:

Đại học hoặc Viện giáo dục bậc cao tại Úc

Bậc học/ ngành học:

Học tập hoặc nghiên cứu trình độ thạc sĩ hoặc tiến sĩ trong bất kì lĩnh vực nào

Số lượng học bổng: không xác định

Đối tượng:

 • Châu Mỹ: Argentina, Bolivia, Brazil, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, French Guiana, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Suriname, United States of America, Uruguay, Venezuela
 • Châu Á: Bangladesh, Bhutan, Brunei Darussalam, Cambodia, China (People’s Republic), Hong Kong SAR, India, Indonesia, Japan, Korea (Republic of Korea – South), Laos, Macau, Malaysia, Maldives, Mongolia, Myanmar, Nepal, Pakistan, Philippines, Singapore, Sri Lanka, Taiwan, Thailand, Timor-Leste, Vietnam
 • Vùng Caribe: Antigua and Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Cuba, Dominica, Dominican Republic, Grenada, Guadeloupe, Guyana, Haiti, Jamaica, Martinique, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Trinidad and Tobago
 • Châu Âu: Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France (including Reunion), Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Russian Federation, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Ukraine, United Kingdom (including Northern Ireland)
 • Trung Đông: Afghanistan, Bahrain, Iran, Iraq, Jordan, Kuwait, Lebanon, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Syria, Turkey, United Arab Emirates, Yemen
 • Thái Bình Dương: Fiji, French Polynesia, Kiribati, Marshall Islands, Micronesia (Federated states), Nauru, New Caledonia, New Zealand* (including Cook Islands, Niue and Tokelau), Palau, Papua New Guinea, Samoa, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Wallis and Futuna

Giá trị học bổng:

Giá trị học bổng lên tới $140,500 (thạc sĩ) hoặc $272,500 (tiến sĩ). Bao gồm trợ cấp đi lại ($AUD 3,000), trợ cấp cố định ($AUD 4,000), trợ cấp hàng tháng ($AUD 3,000; trả tối đa hết kì theo tỉ lệ). Bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm du lịch sẽ được chi trả bởi ứng viên.

Người nhận học bổng Endeavour cũng sẽ nhận được học phí được chi trả tối đa suốt thời gian học tập/nghiên cứu theo tỉ lệ. Học phí bao gồm phí dịch vụ sinh viên và phí cơ sở vật chất.

Thời lượng học bổng là 2 năm cho chương trình Thạc sĩ và 4 năm cho chương trình Tiến sĩ.

Yêu cầu:

 • 18 tuổi hoặc hơn vào thời điểm bắt đầu chương trình học
 • Là công dân và/hoặc đang tạm trú tại một trong những quốc gia tham gia chương trình (xem ở trên)
 • Bắt đầu chương trình học đề xuất của họ sau 01/01/2018 và không trễ hơn 30/11/2018. Ứng viên đã bắt đầu hoặc sẽ bắt đầu chương trình học dự định của họ trước năm 2017 không được ứng tuyển.
 • Cung cấp đầy đủ nhũng văn bản hỗ trợ liên quan
 • Kể từ 01/01/2016, không giữ hay có một học bổng (schorlarship) hoặc/và học bổng trao đổi ngắn hạn (fellowship) nào được tài trợ bởi chính phủ Úc (trực tiếp quản lý cho người nhận bởi Chính phủ Úc)
 • Không áp dụng cho ứng viên đã hoàn thành một học bổng (schorlarship) hoặc/và học bổng trao đổi ngắn hạn (fellowship) Endeavour.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Đơn ứng tuyển sẽ đóng vào 11.59 pm (Giờ chuẩn Đông Úc) ngày 30 tháng 6 năm 2017.

Phương thức nộp hồ sơ:

Như một phần cẩu yêu cầu ứng tuyển, ứng viên học bổng sau đại học Endeavour quốc tế phải đính kèm một thư chấp nhận chính thức từ viện giáo dục Úc đề xuất. Một thư nhập học có điều kiện sẽ được chấp nhận vào thời gian ứng tuyển. Bắt đầu cho năm học 2018.

Ứng viên nộp thông qua hệ thống Endeavour trực tuyến (EOL).

Ứng viên nên đọc 2018 Application Guidelines và truy cập trang web chính thức (link đính kèm bên dưới) để biết thêm thông tin chi tiết về cách thức ứng tuyển cho học bổng này.

Xem thêm thông tin:

Xem thêm thông tin chi tiết tại đây.

Nhân tin học bổng qua Email: