ca

Học bổng trường đại học Ca’ Foscari mới dành cho sinh viên theo học chương trình thạc sĩ trong niên khóa 2017-2018. Hai suất học bổng dành cho sinh viên quốc tế đăng ký và nhập học bằng thạc sĩ khoa Nhân học.

Học bổng sẽ được trả thành 6 kỳ khoản theo tháng với 1,750.00 euros chưa trừ thuế mỗi kỳ, dựa theo quy trình dưới đây và sau khi xác nhận các yêu cầu về thành tích tối thiểu lập cho từng loại và từng năm nhập học; từng kỳ khoản hằng năm sẽ được trả.

Thành lập ngày 6/8/1868 vốn là “Scuola Superiore di Commercio” (Cao học Truyền thông), Ca’ Foscari là học viện Ý đầu tiên giảng dạy giáo dục bậc cao ngành Kinh doanh và Kinh tế. Ca’ Foscari hướng đến việc thu hút và nuôi dưỡng các học giả tài năng khắp thế giới, đem đến nghiên cứu vượt trội xuất phát từ sự tham gia vào khoa học tự nhiên và kỹ thuật số cùng với khoa học xã hội và nhân văn.

Bậc học: Thạc sĩ

Ngành học: Khoa Nhân văn

Giá trị học bổng: Mỗi suất học bổng lên đến 3,500.00 euros chưa trừ thuế mỗi năm, thuế khấu trừ do trường chịu, trong khoảng thời gian 3 năm học cho bằng 3 năm và 2 năm cho bằng thạc sĩ. Học bổng sẽ được trả thành 6 kỳ khoản dựa theo quy trình liệt kê trong mục dưới đây.

Số lượng học bổng: 2

Học bổng có thể nhận ở Ý

 

Yêu cầu:

Học bổng dành cho sinh viên nhập học niên khóa 2017-2018 năm đầu tiên của các chương trình 3 năm:

 • Lịch sử
 • Nghệ thuật và Nhân học

Và bằng Thạc sĩ các ngành :

 • Ngữ văn Ý và văn học
 • Nền văn minh cổ đại : Văn học, Lịch sử và Khảo cổ học
 • Lịch sử Trung đại đến Hiện đại
 • Lịch sử và quản lý di sản thư mục và lưu trữ (liên đại học)
 • Nhân loại học văn hóa, Dân tộc học, Ngôn ngữ học nhân loại (chương trình liên đại học)

Do Khoa đào tạo và chỉ sau khi vượt qua sự đánh giá bằng cấp giáo dục và CV học thuật thông qua thủ tục nhập học dành cho sinh viên quốc tế trực tuyến (http://www.unive.it/pag/12066/).

Ứng viên cần sở hữu các yếu tố sau :

 • Kiến thức Ý ngữ đạt chuẩn bậc B1
 • Không được phép sở hữu bằng cấp khác bất kể loại mới hoặc cũ (bằng đào tạo 3 năm hoặc bằng thạc sĩ), nhận ở Ý hoặc nước ngoài, bằng do Nhạc viện/Học viện mỹ thuật cung cấp hoặc bằng học thuật bậc 1 (3 năm) hoặc bậc 2 (2 năm) theo nghị định của bộ 509/1999, nếu sinh viên có ý định nhập học các khóa đào tạo 3 năm.
 • Không được phép sở hữu bằng cấp khác bất kể loại mới hoặc cũ (bằng đào tạo 3 năm hoặc bằng thạc sĩ), nhận ở Ý hoặc nước ngoài, bằng do Nhạc viện/Học viện mỹ thuật cung cấp theo nghị định của bộ 509/1999, nếu sinh viên có ý định nhập học các khóa đào tạo thạc sĩ.

Hạn chót nộp hồ sơ:

08/06/2017.

Phương thức nộp hồ sơ:

 • Đơn tuyển gửi đến Università Ca’ Foscari Venezia – Segreteria Didattica del Dipartimento di Studi Umanistici – Palazzo Malcanton Marcorà 3484/D 30123 Venezia (Italia) trước và không trễ hơn ngày 8/6/2017.
 • Đơn tuyển cùng chứng minh nhân dạng của sinh viên còn có thể gửi bằng cách :
  • Fax đến số (0039) 0412349873
  • Thư bảo đảm được chứng nhận (trong trường hợp này, ngày đ1ong dấu bưu điện không liên quan)
  • Email đến protocollo-at-pec.unive.it
 • Đơn tuyển phải được hoàn thành theo mẫu đính kèm, không tính bất cứ trường hợp ngoại lệ nào
 • Đơn tuyển đi kèm các chứng nhận theo yêu cầu, cùng CV theo tiêu chuẩn châu Âu và bài viết giải thích vì sao muốn theo học khóa đào tạo của Khoa Nhân học.

Đơn ứng tuyển

Xem thêm thông tin:

Link học bổng