CurtinLogo

Đại học Curtin cung cấp học bổng quốc tế Pro-vice Chancellor dành cho chương trình Cử nhân học toàn thời gian tại Curtin, Malaysia.

curtin_uni

Đại học Curtin, Malaysia là cơ sở quốc tế lớn nhất của Đại học Curtin tại Perth, Tây Úc. Trường cung cấp chương trình Đại học cho sinh viên trong nước và quốc tế, đặt tại Sarawak, Malaysia.

Bậc học: Cử nhân.

Ngành học: Các ngành có chương trình đào tạo tại trường.

Giá trị học bổng: Giảm 50% học phí cho toàn bộ chương trình học (3-4 năm tùy chương trình học).

Số lượng học bổng: Chưa rõ.

Đối tượng: Ứng viên quốc tế.

Học bổng có thể nhận ở Malaysia.

Yêu cầu:

  • Là sinh viên chương trình học lấy bằng Đại học toàn thời gian tại Curtin, Malaysia:
    • Ứng viên chuyển từ khóa học nền tảng chuyển lên học lấy bằng có CWA (trung bình khóa học) tối thiểu 80%;
    •  Ứng viên học lấy bằng hiện tại (năm 2 trở đi) có CWA gần nhất 80%;
  • Tham gia tích cực các hoạt động ngoại khóa và cộng đồng.
  • Hiện đang không hưởng học bổng/khoản vay nào khác (gồm tài trợ tư nhân và chính phủ).
  • Ứng viên có tiếng Anh không là tiếng mẹ đẻ cần chứng tỏ có đủ trình độ tiếng Anh để hoàn thành tốt việc học tập.

Hạn chót nộp hồ sơ:

17/02 hàng năm.

Phương thức nộp hồ sơ:

  • Ứng viên nộp đơn đăng ký hoàn chỉnh tới bộ phận Học bổng & Khoản vay, Ban Công tác sinh viên, Trung tâm Sinh viên trước hạn chót.
  • Ứng viên tải đơn đăng ký tại Đây.

 

Xem thêm thông tin:

Xem thêm thông tin học bổng và phương thức đăng ký tại Đây.

Nhân tin học bổng qua Email: