universita

University of Gastronomic Sciences (tạm dịch: Đại học Khoa học Gastronomic) cung cấp học bổng ngành Gastronomic Sciences and Cultures (Khoa học và Văn hoá ẩm thực) nhằm đào tạo các chuyên gia đa kỹ năng có thể làm việc và nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực khác nhau liên quan đến hệ thống thực phẩm.

University of Gastronomic Sciences3

Trường Đại học Gastronomic được thành lập năm 2004 bởi hiệp hội phi lợi nhuận quốc tế Slow Food phối hợp với các vùng Ý của Piedmont và Emilia-Romagna. Đây là một tổ chức phi lợi nhuận được công nhận là phi chính phủ. Mục tiêu của nó là tạo ra một trung tâm nghiên cứu và giáo dục quốc tế cho những người làm việc về đổi mới phương pháp canh tác, bảo vệ đa dạng sinh học và xây dựng mối quan hệ hữu cơ giữa ẩm thực và khoa học nông nghiệp.

Bậc học: Cử nhân.

Ngành học: Gastronomic Sciences and Cultures (Khoa học và Văn hoá ẩm thực).

Giá trị học bổng: Hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ học phí dành cho sinh viên năm nhất và có thể thể được gia hạn hàng năm.

Số lượng học bổng: Chưa rõ.

Đối tượng: Ứng viên quốc tế.

Học bổng có thể được nhận ở Ý.

Yêu cầu:

 • Sinh viên tốt nghiệp Trung học Ý - sinh viên có bằng trung học nhận được ở Ý:
  • Sinh viên tốt nghiệp Trung học Ý - sinh viên sẽ nhận được bằng tốt nghiệp trung học, tại Ý, vào năm 2017;
  • Sinh viên tốt nghiệp trung học không phải là người Ý * - những sinh viên đạt được bằng trung học không phải là người Ý và có đủ điều kiện đăng kí vào trường đại học (theo báo cáo của Tuyên bố về Giá trị (Dichiarazione di Valore) do cơ quan lãnh sự có liên quan ban hành).
   Thông tin quan trọng cho người nộp đơn có bằng tốt nghiệp trung học Hoa Kỳ: Theo "Quy định về tiếp cận các khóa học đại học của sinh viên nước ngoài trong giai đoạn 2011-2014", cập nhật vào ngày 15 tháng 4 năm 2013, ứng viên Hoa Kỳ phải có một trong những điều sau đây:

   • (1) bằng tốt nghiệp trung học Hoa Kỳ và ít nhất 3 bài kiểm tra xếp lớp nâng cao thành công.
   • (2) Hai năm tín chỉ đại học hoặc cao đẳng với tất cả các kỳ thi được thông qua.
 • Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với đại sứ quán hoặc lãnh sự quán của Hoa Kỳ tại Hoa Kỳ. Tất cả các ứng viên không thuộc EU phải đăng ký qua lãnh sự quán của Italia gần nơi cư trú của họ. Các ứng viên nên liên lạc với lãnh sự quán Ý càng sớm càng tốt để đảm bảo có đủ thời gian để hoàn thành quá trình đăng ký.
 • Các ứng viên có tiếng mẹ đẻ không phải là tiếng Anh phải có trình độ tiếng Anh tối thiểu tương đương với trình độ B2, (theo Khung Tiêu chuẩn Châu Âu chung cho các ngôn ngữ) được trình bày tại kỳ thi tuyển sinh tiếng Anh.
 • Các ứng viên có tiếng mẹ đẻ không phải là tiếng Ý phải có trình độ hiểu biết tối thiểu về ngôn ngữ tiếng Ý bằng A1 / A2 (theo Khung Tiêu chuẩn Châu Âu dành cho Ngôn ngữ) trong suốt bài kiểm tra phỏng vấn / nhập học tiếng Ý.

Hạn chót nộp hồ sơ:

03/07/2018.

Phương thức nộp hồ sơ:

Ứng viên cần hoàn thành các tài liệu sau:

 • Hoàn thành quá trình đăng ký.
 • Tải lên hồ sơ hỗ trợ.
 • Hoàn thành bài kiểm tra viết.
 • Hoàn thành một cuộc phỏng vấn trực tuyến.

Xem thêm thông tin:

Xem thêm thông tin và phương thức đăng kí tại Đây.