Sydney-2

Mô tả:

Đại học Sydney mời các ứng viên đủ điều kiện theo học chương trình Nghiên cứu Sau Đại học hoặc chương trình Thạc sĩ Nghiên cứu tại Trường ứng tuyển cho Học bổng Nghiên Cứu Quốc tế Đại học Sydney ( USydIS). Mục tiêu của USydIS là để thu hút những sinh viên Sau đại học quốc tế trình độ cao để đảm nhiệm các dự án nghiên cứu nhằm mở rộng hoạt động nghiên cứu tại trường.

Ngành học:

Chương trình nghiên cứu Sau đại học hoặc Thạc sĩ chương trình Nghiên cứu ở mọi phạm vi nghiên cứu (sẽ phụ thuộc vào khoa).

Số lượng học bổng:

Không giới hạn cụ thể

Đối tượng:

Sinh viên quốc tế

Giá trị học bổng:

Học bổng USydIS sẽ chi trả mọi học phí và trợ cấp sinh hoạt cho 3 năm với khả năng gia hạn thêm một học kì cho ứng viên học Tiến sĩ.

Yêu cầu:

Học bổng USydIS được mở cho những tân sinh viên nhập học vào tháng 3 (Kì nghiên cứu 2) và tháng 7 (kì nghiên cứu 3). Để biết thêm thông tin chi tiết về quy trình tuyển chọn học bổng, vui lòng xem thêm Supplementary information for research scholarship applicants.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Hạn chót ứng tuyển:

  • Ngày 31 tháng 7 của năm trước cho đợt bắt đầu Kì nghiên cứu 2 (Tháng ba)
  • Ngày 15 tháng 12 của năm trước cho đợt bắt đầu Kì nghiên cứu 3 (Tháng bảy).

Phương thức nộp hồ sơ:

Không có bất kì đơn ứng tuyển riêng cho Học bổng USydIS. Ứng viên phải chỉ ra rằng họ mong muốn được xem xét cho học bổng USydIS bằng cách hoàn thành các phần liên quan của một đơn ứng tuyển Nghiên cứu Sau đại học. Để được xem xét cho học bổng, đơn ứng tuyển đã hoàn thành phải được gửi tới Văn phòng tuyển sinh trước:

  • Ngày 31 tháng 7 của năm trước cho đợt bắt đầu Kì nghiên cứu 2 (Tháng ba)
  • Ngày 15 tháng 12 của năm trước cho đợt bắt đầu Kì nghiên cứu 3 (Tháng bảy).

Ứng viên nên truy cập trang web chính thức (Link đính kèm bên dưới) để tiếp cận đơn ứng tuyển và để biết thêm thông tin chi tiết về cách thức ứng tuyển cho học bổng này.

Xem thêm thông tin:

Thông tin chi tiết xem thêm tại đây.

Nguồn

Nhân tin học bổng qua Email: