Adelaide-University-2-for-UK

Mô tả:

Đại học Adelaide đưa ra học bổng Quốc tế Adelaide (ASI) nhằm thu hút những sinh viên sau đại học nước ngoài chất lượng cao đến với thế mạnh lĩnh vực nghiên cứu của Đại học Adelaide để hỗ trợ nỗ lực nghiên cứu của trường.

Ngành học:

Bất kì Văn bằng Thạc sĩ Nghiên cứu hoặc Tiến sĩ nghiên cứu nào có chương trình giảng dạy tại trường.

Số lượng học bổng:

Hạn chế.

Đối tượng:

Sinh viên quốc tế (Ngoại trừ New Zealand).

Giá trị học bổng:

Học bổng bao gồm học phí khóa học, trợ cấp ăn ở hằng năm ($26,288 năm 2016), và  bảo hiểm y tế cho sinh viên nước ngoài ( nếu sinh viên có visa 500)

Học bổng được trao trong vòng hai năm cho chương trình văn bằng Thạc sĩ và ba năm cho chương trình nghiên cứu tiến sĩ (gia hạn chỉ dành cho chương trình tiến sĩ).

Yêu cầu:

Để đủ điều kiện ứng tuyển, ứng viên được yêu cầu đã hoàn thành ít nhất tương đương mức Cử nhân Danh dự Hạng Nhất của Úc (đây là một văn bằng 4 năm với một dự án nghiên cứu lớn vào năm cuối). Tất cả những chương trình học đủ tiêu chuẩn phải được hoàn thành. Học bổng sẽ được trao dựa trên thành tích học tập và tiềm năng nghiên cứu. Thành tích ngoại khóa sẽ không được xem xét.

Ứng viên quốc tế không được đang sở hữu bằng nghiên cứu cấp bởi Đại học Adelaide (tương đương với bằng Tiến sĩ Nghiên cứu Úc) hoặc, nếu đang theo học một văn bằng Thạc sĩ Nghiên cứu, bằng đó không được cấp bởi Đại học Adelaide (tương đương hoặc cao hơn Văn bằng Thạc sĩ Nghiên cứu Úc).

Ứng viên quốc tế chưa cung cấp các chứng chử tiếng anh tối thiểu ngày đóng học bổng, hoặc ứng viên chưa hoàn thành chương trình tiếng anh-đầu vào trước tuyển sinh để đáp ứng yêu cầu chương trình học dự tính, đều không đủ điều kiện.

Ứng viên được yêu cầu ghi danh vào Đại học Adelaide như “sinh viên quốc tế” và phải duy trì tình trạng “sinh viên quốc tế” trong suốt khoảng thời gian tuyển sinh tại trường. Cư dân, Công dân Úc và công dân New Zealand đều không thoả điều kiện.

Xem trang web chính thức để xem toàn bộ tiêu chí xét học bổng.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Hạn chót tiếp theo là ngày 30/04/2017 cho học kì 2 năm 2017.

Phương thức nộp hồ sơ:

Để ứng tuyển, ứng viên phải nộp một đơn ứng tuyển chính thức xin nhập học và học bổng thông qua hệ thống ứng tuyển trực tuyến. Không yêu cầu chi phí ứng tuyển.

Ứng viên nên truy cập trang web chính thức để tiếp cận hệ thống đơn ứng tuyển trực tuyến và để biết thêm thông tin chi tiết về cách thức ứng tuyển cho học bổng.

Xem thêm thông tin:

Thông tin chi tiết xem thêm tại đây.

Nguồn.

"Lập xem lại đoạn requirements giúp P nha"

Nhân tin học bổng qua Email: