Tổ chức châu Âu IREX hân hạnh cung cấp học bổng Cử nhân quốc tế. Có ba chương trình học bổng như là học bổng Cử nhân Tunisia, Học bổng Cử nhân trao đổi toàn cầu tại Pakistan, Học bổng cộng đồng Tunisia

IREX tìm kiếm những tổ chức được công nhận trong khu vực giáo dục đại học tại Hòa Kỳ cho các sinh viên đại học chương trình trao đổi quốc tế do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tài trợ năm học 2019-2020

IREX Châu Âu là một tổ chức phi lợi nhuận quốc tế độc lập đang phát triển, cung cấp các chương trình đổi mới nhằm thúc đẩy chất lượng giáo dục, đẩy mảnh truyền thông độc lập và phát triển xã hội dân sự đa nguyên.

 

Thông tin học bổng:

 • Bậc học: Chương trình Cử nhân
 • Ngành học: Học bổng dành cho các chuyên ngành trình độ Cử nhân
 • Giá trị học bổng: Tất cả các chương trình cung cấp nhằm mục đích hỗ trợ sinh viên:

- Hỗ trợ visa J-1

- Hỗ trợ chuyến đi khứ hồi từ nước nhà của sinh viên đến tổ chức học tập nghiên cứu

- Bảo hiểm sức khỏe và tại nạn

- Học phí và các chi phí đại học bắt buộc

- Phòng ở

- Một khoản trợ cấp nhỏ cho các sự cố

- Một khoản trợ cấp được giới hạn cho sách

- Một khoản trợ cấp được giới hạn cho các hoạt động làm giàu văn hóa

- Cơ hội kết nối của cựu sinh viên

 • Số lượng học bổng: Không giới hạn
 • Đối tượng: Các ứng viên quốc tế
 • Học bổng có gái trị tại Hoa Kỳ

Yêu cầu:

Điều kiện ứng tuyển:

Điều kiện đầu vào: Tất cả các sinh viên quốc tế tốt nghiệp tại trường cấp 3 Mainne

 • Chương trình trao đổi sinh toàn cầu tại Pakistan: Sinh viên quốc tế xuất sắc từ Pakistan cho một kì học toàn thời gian, nghiên cứu không cấp bằng tại Hòa Kỳ
 • Chương trình học bổng đại học cộng đồng Tunisia: Sinh viên từ tất cả các vùng miền của Tunisia cho một năm học toàn thời gian theo chương trình một năm chứng chỉ tại các lĩnh vực đủ điện kiện nghiên cứu của Đại học cộng đồng Hoa Kỳ.
 • Chương trình học bổng Cử nhân Tunisia: Các nhà lãnh đạo trẻ từ khắp Tunisia trong một năm học nghiên cứu toàn thời gian, không cấp bằng ở Hoa Kỳ trong bất kỳ lĩnh vực học thuật nào.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ngày 1/3/2019

Phương thức nộp hồ sơ:

 

Cách thức ứng tuyển:

Các ứng viên quốc tế mang theo lượng ý tưởng, kiến thức và kinh nghiệm dồi dào tới tổ chức chủ. Thêm vào đó cung cấp cho tổ chức những quan điểm đa dạng, các ứng viên này thúc đẩy sự hiểu biết đa văn hóa, tôn trọng lẫn nhau và trao đổi văn hóa trong khuôn viên trường.

 • Để đăng ký bất kỳ chương trình nào, xin hãy nộp tất cả các giấy tờ có liên quan thông qua hệ thống đơn ứng tuyến online. Ứng dụng máy chủ trực tuyến hoạt động tốt nhất trong trình duyệt Firefox hoặc Google Chrome.
 • Chọn một tổ chức chủ và sự sắp xếp sinh viên phụ thuộc vào sự có sẵn của chính phủ Hoa Kỳ tài trợ , sự chấp thuận và biên lai visas J-1 của những ứng viên tham gia chương trình.

Để đăng ký học bổng tất cả các ứng viên phải nộp đơn ứng tuyển thông qua đường link cho sẵn dưới đây: https://irexorg.formstack.com/forms/20182019_irex_ugrad_host_application_copy_1

Xem thêm thông tin:

Xem thêm tại Đây

Nhân tin học bổng qua Email: