logo-goodenough-college

Đại học Goodenough  đang cung cấp học Bổng Nhập Học dành cho ứng viên quốc tế nhằm hỗ trợ ứng viên có thể  tham gia chương trình học Đại học của trường.

Goodenough College

Đại học Goodenough là một trung tâm nghiên cứu sau đại học và  giáo dục nằm trên Quảng trường Mecklenburgh ở Bloomsbury, London,  Anh.

Bậc học: Sau đại học.

Ngành học: Các ngành có chương trình đạo tạo tại trường.

Giá trị học bổng:

 • Học bổng Commonwealth Goodenough:  10,000£ trong một năm.
 • Học bổng Jonathan Hirst Commonwealth:  10.000£ trong một năm.
 • Học bổng quốc tế Goodenough: 10.000£ trong một năm.
 • Học bổng Rowland: 10.000£ trong một năm.
 • Học bổng David và Els Alwyn: 10.000£ trong một năm.
 • Học bổng Luật McCahon: 5.000£  trong một năm.
 • Học bổng Leatherseller’s Goodenough: 5,000£ trong một năm.
 • Học bổng Goodenough Musicians: 5.000£ trong một năm.
 • Học bổng Goodenough Artists: 5.000£ chỉ trong một năm.
 • Học bổng Goodenough Family:  5.000£/ năm cho đến bốn năm.
 • Học bổng Tiến sĩ Goodenough: 5.000£/năm cho đến bốn năm.
 • Học bổng Sir Abraham Bailey: £ 3.500£ trong một năm.
 • Học bổng Goodenough College American Friends: 5,000$ (Hoa Kỳ) trong một năm.
 • Học bổng Giáo dục: 2.000£ trong một năm.
 • Học bổng Heuer-Monaghan Marshall Residential: 2.500$/năm, trong hai năm.
 • Học bổng Goodenough: 2,000£ trong một năm.

Số lượng học bổng: 41.

Đối tương: Ứng viên thuộc mọi quốc tịch.

Học bổng có thể được nhận ở Anh.

Yêu cầu:

 • Học bổng Commonwealth Goodenough:  Các ứng viên Khối thịnh vượng chung bao gồm cả Vương quốc Anh.
 • Học bổng Jonathan Hirst Commonwealth:  Các ứng viên Khối thịnh vượng chung bao gồm cả Vương quốc Anh.
 • Học bổng quốc tế Goodenough: Ứng viên quốc tế.
 • Học bổng Rowland: Bất kỳ ứng viên nào đang theo học chương trình Thạc sĩ một năm.
 • Học bổng David và Els Alwyn: Bất kỳ ứng viên nào học tập trong khóa học Thạc sĩ một năm.
 • Học bổng Luật McCahon: Dành cho ứng viêni nộp đơn xin học BPTC hoặc LPC.
 • Học bổng Leatherseller’s Goodenough: Dành cho ứng viên là công dân Anh, những người đã theo học Đại học và Sau đại học tại Vương quốc Anh và thường trú ở Anh, những người đang theo học chương trình Thạc sĩ một năm.
 • Học bổng Goodenough Musicians: Ứng viên tham gia khóa học về âm nhạc.
 • Học bổng Goodenough Artists:  Dành cho ứng viên theo học nghệ thuật thị giác hay mỹ thuật.
 • Học bổng Goodenough Family:  Ứng viên đọc thân hoặc một cặp vợ chồng sẽ sống tại trường với một hoặc nhiều đứa trẻ.
 • Học bổng Tiến sĩ Goodenough: Ứng viên đăng ký vào hoặc do bắt đầu một khóa học Tiến sĩ (hoặc đăng ký vào khóa học MPhil với ý định nâng cấp lên bằng Tiến sĩ).
 • Học bổng Sir Abraham Bailey: Các ứng viên học bổng của Abraham Bailey trước đây được khuyến khích nộp đơn.
 • Học bổng Goodenough College American Friends : Công dân Mỹ áp dụng từ bên ngoài nước Anh (khuyến khích các nhóm thiểu số áp dụng).
 • Học bổng Giáo dục: Ứng viên theo học chương trình Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ trong lĩnh vực giáo dục.
 • Học bổng Heuer-Monaghan Marshall Residential: Học bổng dành cho ứng viên và sinh viên của trường đã được nhận học bổng Marshallt.
 • Học bổng Goodenough: Bất kỳ ứng viên nào có nhu cầu tài chính. Bảy trong số những học bổng này sẽ được trao như Học bổng Cộng đồng (Community Scholarships). Học bổng của cộng đồng cho phép ứng viên tham gia vào đời sống cộng đồng, ví dụ như cấp thẻ đồ ăn, vé cho các sự kiện lớn của trường và ngân sách nhỏ họ có thể rút ra cho các sự kiện khác như chi phí tham dự hội thảo của Dean.
 • Ứng viên có tiếng Anh không phải là ngôn ngữ đầu tiên, ứng viên sẽ cần phải chứng tỏ rằng các kỹ năng tiếng Anh của bạn ở mức cao đủ để thành công trong việc học tập.

Hạn chót nộp hồ sơ:

30/06/2018.

Phương thức nộp hồ sơ:

 • Đơn đăng kí học bổng sẽ được hoàn thành cùng lúc với đơm xin nhập học tại trường.
 • Ứng viên tải đơn đăng kí tại Đây.

Xem thêm thông tin:

Xem thêm thông tin và phương thức đăng kí tại Đây.