The CÉGEP campaign tagline. (CNW Group/Fédération des cégeps)

Bộ Giáo dục Đại học Quebec (Quebec Ministry of Higher Education - MEES) đề xuất trao các Học bổng khen thưởng dành cho sinh viên quốc tế. là một trường dự bị đại học nằm trong hệ thống giáo dục của Quebec, Đông Canada.

Image result for cegep quebec

Bậc học: Học bổng có hiệu lực đối với những sinh viên đăng ký chương trình nghề toàn thời gian tại một trường đại học Quebec.

Ngành học: Học bổng được trao trong các ngành được đào tạo tại trường đại học.

Đối tượng: Sinh viên quốc tế.

Giá trị học bổng: Học bổng khen thưởng có giá trị $14,000/ năm. Tất cả những sinh viên được trao học bổng cũng sẽ nhận được:

 • Một khoản miễn giảm học phí thường được chi trả bởi sinh viên quốc tế
 • Bảo hiểm y tế từ kế hoạch chăm sóc sức khỏe tỉnh Quebec, Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ).

Số lượng học bổng: Chưa rõ.

Học bổng được trao tại Canada.

Yêu cầu:

 • Yêu cầu quốc tịch: Sinh viên quốc tế có thể đăng ký nhận học bổng này.
 • Yêu cầu đầu vào:
  •  Để có đủ tư cách nhận học bổng, bạn cần là một sinh viên quốc tế, tức là:
   • Bạn tới Quebec để học và học tập là hoạt động chính của bạn; và bạn không phải là công dân hay cư dân thường trú tại Canada theo định nghĩa của luật và Hành động Bảo vệ Người di cư và tị nạn;
   • Bạn chưa nộp đơn đăng ký thường trú.
  • Sinh viên cũng cần:
   • Đến từ một trong 44 quốc gia, bao gồm Việt Nam.
   • Là sinh viên đăng ký chương trình nghề toàn thời gian tại một đại học Quebec; đạt những tiêu chuẩn đầu vào của chương trình học cũng như những yêu cầu cho phép bạn nhận được bằng DEC trong thời gian bạn sống tại Canada với tư cách du học sinh.
   • Được chọn trước bởi CEGEP của bạn, đã nhận được quyết định đề cử ưu tiên.
  • Để được nhận học bổng, bạn cần có tất cả những ủy quyền hợp pháp được yêu cầu bởi cơ quan nhập cư: Chứng nhận nhập cư Quebec (CAQ) để học tập cấp bởi MIDI, Bộ Nhập cư, Đa dạng và Hòa nhập Quebec; giấy nhập học cấp bởi Người tị nạn và Quyền công dân Canada (IRCC); một giấy phép lao động nếu được yêu cầu để hoàn thành khóa thực tập bắt buộc.
 • Yêu cầu tiếng Anh: Nếu tiếng Anh không là tiếng mẹ đẻ của ứng viên, chúng tôi yêu cầu chứng minh trình độ tiếng Anh cao để áp dụng trong học tập.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ngày 09/04/2018

Phương thức nộp hồ sơ:

Hồ sơ đăng ký của ứng viên cần bao gồm:

 • Giấy nhập học cấp bởi CEGEP.
 • Bản sao giấy khai sinh ghi rõ tên cha mẹ ứng viên.
 • Một đánh giá học tập tương đương đối với chương trình học đã hoàn thành ngoài Quebec.
 • Đơn đăng ký nhận học bổng khen thưởng hoàn chỉnh và đã ký,
 • Một thư trình bày động lực học tập (tối đa 500 từ).
 • Bản sao trang nhận dạng của hộ chiếu có hiệu lực hoặc những tài liệu chính thức khác cung cấp minh chứng quyền công dân.
 • Bản sao của từng bằng cấp, bảng điểm/thẻ đánh giá, minh chứng hoàn thành khóa thực tập (nếu có liên quan), bảng danh dự, học bổng, giải thưởng dành cho sinh viên xuất sắc (nếu bạn có), cũng như một lá thư giải thích hệ thống tính điểm ở trường bạn đã từng học. (Lưu ý rằng bảng điểm và thẻ đánh giá dưới dạng các ngôn ngữ ngoài tiếng Pháp và tiếng Anh cần đi kèm với một bản dịch chính thức).
 • Hai lá thư giới thiệu hoàn thành dưới mẫu được cung cấp.

Phương thức đăng ký: Để nhận được ngân sách học bổng khen thưởng đầu tiên, bạn cần:

 • Đã tới Quebec và có Chứng nhận nhập cư Quebec (CAQ) để học tập, một Giấy phép học tập và giấy phép lao động (nếu được yêu cầu để hoàn thành khóa thực tập bắt buộc). Những giấy tờ này cần có hiệu lực trong suốt khoảng thời gian học bổng được chi trả.
 • Cam kết học tập toàn thời gian và hoàn thành chương trình học tập mà bạn yêu cầu học bổng. Bạn có thể có một việc làm sinh viên với điều kiện bạn tôn trọng các hạn chếáp dụng đối với sinh viên quốc tế; tham gia học tại trường đại học đã nộp hồ sơ đăng ký của bạn. Sinh viên nhận được học bổng sẽ không chuyển trường.

Xem thêm thông tin:

Xem thêm thông tin tại Đây.

Nhân tin học bổng qua Email: