Kết quả hình ảnh cho university of queensland logo

Trường Đại học Queensland mở chương trình Học bổng Sau đại học cho ngành Precision and Quantum Sensing (Tính chính xác và Cảm biến lượng tử). Học bổng có hiệu lực đối với cả sinh viên Úc và sinh viên quốc tế. Mục đích của chương trình là giúp sinh viên bắt đầu sự nghiệp nghiên cứu học thuật.

Trường Đại học Queensland (UQ) là một trong những trường đại học được xếp hạng cao nhất Australia, được công nhận là một tổ chức học tập và nghiên cứu. Đây là trường đại học lâu đời nhất bang Queensland, Australia và có ba khuôn viên chính tại St Lucia.

Kết quả hình ảnh cho trường đại học queensland

Bậc học: Nghiên cứu Sau đại học.

Ngành học: Precision and Quantum Sensing (Tính chính xác và Cảm biến lượng tử).

Đối tượng: Sinh viên Úc và quốc tế.

Giá trị học bổng: Học bổng sẽ chi trả $27,082 mỗi năm (theo tỉ giá năm 2018), được lập bảng mục lục mỗi năm.

Số lượng học bổng: Không rõ.

Học bổng có thể được nhận tại Úc.

Yêu cầu:

  • Yêu cầu đầu vào: Ứng viên cần đáp ứng những yêu cầu sau:
    • Kinh nghiệm/đam mê đối với laser-based measurements (đo lường bằng laser), micro-/nanofabrication (chế tạo vi mô/nano), cavity optomechanics and/or technology translation (quang cơ học và/hoặc dịch thuật công nghệ) là một lợi thế.
    • Ứng viên cần đạt các yêu cầu đầu vào của trường Đại học Queensland đối với chương trình Tiến sĩ (PhD).
  • Yêu cầu tiếng Anh: Ứng viên cần đạt các yêu cầu tiếng Anh của trường.

Hạn chót nộp hồ sơ:

30/12/2018.

Phương thức nộp hồ sơ:

Ứng viên quan tâm vui lòng liên hệ giáo sư Warwick Bowen qua email wbowen@physics.uq.edu.au.

Xem thêm thông tin:

Xem thêm thông tin tại Đây.