Got-Energy-Talent-Research-Fellowships-for-International-Students

Trong năm 2018, Got Energy Talent mở đợt kêu gọi học bổng lần đầu tiên dành cho sinh viên thuộc mọi quốc tịch. Tổng cộng 34 học bổng sẽ có trên GET được chia thành 2 đợt xét tuyển, dự kiến vào tháng 7/2018 và mùa xuân 2019.

GET là một chương trình đầy tham vọng nhằm mục đích không chỉ cho phép các nhà nghiên cứu thực hiện dự án nghiên cứu xuất sắc của riêng họ. Chương trình cũng có ý định đưa nghiên cứu đến gần hơn với xã hội và tạo ra một hiệu ứng tích cực, không chỉ về mặt khoa học xuất sắc và thu hút tài năng mà còn tăng cường nền kinh tế khu vực và thúc đẩy mạng lưới quốc tế.

got

The University of Alcalá và The University Rey Juan Carlos công bố sự ra mắt chương trình học bổng Got Energy Talent và trang web của GET.

Bậc học: Nghiên cứu bậc Tiến sĩ.

Ngành học: Bất kì ngành học nào được cung cấp.

Đối tượng: Sinh viên đến từ mọi quốc gia.

Giá trị học bổng: Khoản học bổng bao gồm các danh mục sau:

Danh mục chi phíSố tiền hằng tháng
Trợ cấp sinh hoạt
€4,190.00
Trợ cấp lưu động€200.00
Trợ cấp đi lại€100.00
Tổng cộng€4,490.00
Trợ cấp gia đình**€400.00
Tổng chi phí và trợ cấp gia đình**€4,890.00

** Tùy thuộc vào hoàn cảnh gia đình của ứng viên.

* QUAN TRỌNG: Số tiền này tương ứng với tổng số tiền trước các khoản đóng góp của nhà tuyển dụng (quyền lợi về kinh tế và chi phí xã hội) và của nhân viên (nghĩa vụ tài chính, an sinh xã hội và các loại thuế khác).

  1. Danh mục “Trợ cấp sinh hoạt” cung cấp sinh hoạt phí cho nghiên cứu sinh.
  2. Mục “Trợ cấp lưu động” là khoảng hỗ trợ bao gồm tất cả các chi phí phát sinh từ việc tái định cư của ứng viên (các loại phí di chuyển, phí gia đình liên quan đến việc tái định cư và các khóa học ngôn ngữ,...)
  3. Mục đích của "Trợ cấp đi lại" là đóng góp vào chi phí đi lại của ứng viên từ nơi xuất xứ đến đơn vị chủ quản.
  4. Mục “Trợ cấp gia đình” là khoảng hỗ trợ cho các ứng viên có nghĩa vụ gia đình. Trong H2020 (chương trình Nghiên cứu và Đổi mới của EU), gia đình được định nghĩa là người được liên kết với nhà nghiên cứu bởi 1) hôn nhân hoặc 2) mối quan hệ với tình trạng tương đương như hôn nhân được công nhận bởi luật pháp của quốc gia nơi mối quan hệ này được chính thức hóa hoặc 3) trẻ em phụ thuộc thực sự vào sự nuôi dưỡng của các nhà nghiên cứu. Không có nghĩa vụ với gia đình đi du lịch với các nhà nghiên cứu được tuyển dụng. Vui lòng lưu ý rằng tình trạng gia đình của một nhà nghiên cứu sẽ được xác định vào hạn chót của cuộc tuyển dụng và sẽ không được sửa đổi sau đó. Trợ cấp gia đình sẽ được trả hàng tháng như là một phần của mức lương hàng tháng. * Không yêu cầu bằng chứng ở bước này. Tuy nhiên, những người đăng ký thành công sẽ phải cung cấp bằng chứng về tình trạng gia đình có quyền hưởng trợ cấp gia đình.

Số lượng: GOT ENERGY TALENT sẽ cung cấp 34 học bổng cho các nhà nghiên cứu có kinh nghiệm để phát triển trong khoảng thời gian là 24 tháng qua 2 đợt kêu gọi ở cấp độ quốc tế (17 học bổng cho mỗi đợt).

Học bổng có thể nhận tại Tây Ban Nha.

Yêu cầu:

Yêu cầu:

Ứng viên thuộc mọi quốc tịch đều đủ điều kiện để đăng ký nhưng không được cư trú hoặc thực hiện các hoạt động chính tại Tây Ban Nha trong hơn 12 tháng trong 3 năm ngay trước ngày tuyển dụng. Các ứng viên cũng phải có bằng tiến sĩ hoặc 4 năm kinh nghiệm nghiên cứu tương đương.

Ứng viên của học bổng GET phải đáp ứng đủ các yêu cầu sau:

  • Kinh nghiệm nghiên cứu: Ứng viên phải là những nhà nghiên cứu có kinh nghiệm theo quy định của MSCA, tức là người nộp đơn phải có bằng tiến sĩ hoặc có ít nhất bốn năm kinh nghiệm nghiên cứu toàn thời gian tương đương hạn chót của đợt tuyển dụng. Kinh nghiệm nghiên cứu toàn thời gian tương đương được tính từ ngày một nhà nghiên cứu có được học vị tiến sĩ chính thức có tên họ, tại quốc gia mà học vị đó được trao hoặc ở quốc gia mà nhà nghiên cứu được tuyển dụng, không xét đến việc một tiến sĩ hiện đang hoặc đã từng được xem xét.
  • Quy tắc lưu động: quy tắc lưu động của chương trình Marie Sklodowska-Curie được áp dụng, tức là người nộp đơn không được cư trú hoặc thực hiện các hoạt động chính của họ (công việc, nghiên cứu, v.v.) ở Tây Ban Nha trong hơn 12 tháng trong 3 năm trước thời hạn tuyển dụng. Về vấn đề này, nghĩa vụ quân sự bắt buộc, thời gian lưu trú ngắn như ngày nghỉ và thời gian dành cho thủ tục để có được tình trạng tị nạn theo Công ước Geneva không được tính đến. Ứng viên là các nhà nghiên cứu Tây Ban Nha đã dành không quá 12 tháng trong 3 năm qua làm việc tại Tây Ban Nha cũng có thể đăng ký.

Ngoài ra:

  • Ứng viên không thể là nhân viên thường trực của UAH hoặc URJC, hoặc bất kỳ tổ chức nào tham gia chương trình này (tổ chức chủ quản hoặc tổ chức đối tác).
  • Ứng viên phải thông thạo tiếng Anh.
  • Ứng viên phải nộp bộ đơn đăng ký hoàn chỉnh trước thời hạn quy định. Đơn đăng ký không đầy đủ hoặc trễ sẽ không được xem xét.

Yêu cầu về tiếng Anh: Các ứng viên mà tiếng mẹ đẻ không phải là tiếng Anh thường được yêu cầu phải chứng minh khả năng tiếng Anh ở cấp độ cao theo quy định của trường đại học.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ngày 01/10/2018.

Phương thức nộp hồ sơ:

Tất cả các đơn đăng ký phải được nộp thông qua hệ thống trực tuyến của GET. Các đơn đăng ký được gửi bởi bất kỳ phương tiện nào khác hoặc không sử dụng các tài liệu được chỉ định sẽ không được chấp nhận. Đơn đăng ký phải được gửi qua hệ thống đăng ký trực tuyến. Bạn sẽ tìm thấy một nút bấm ở phía bên phải của trang này. Để nộp đơn, tất cả ứng viên cần đăng ký trong hệ thống. Sau khi đăng ký, ứng viên có thể tải lên và gửi đơn đăng ký của mình. Xin lưu ý rằng khi bạn nhấn vào nút gửi, bạn sẽ không thể thay đổi đơn đăng ký của mình. Điều này được coi là đề xuất nghiên cứu được đánh giá. Hệ thống đăng ký trực tuyến sẽ hoạt động kể từ ngày bắt đầu và cho đến khi kết thúc đợt kêu gọi cho học bổng này.

Xem thêm thông tin:

Đơn đăng ký online xem tại Đây.

Xem thêm thông tin tại Đây.

  • Học bổng chỉ dành cho các bạn dự tính apply khối ngành kinh tế. Các ngành khác vui lòng đợi tới đợt HD Học Bổng tại trường khác nhé ^^
Nhân tin học bổng qua Email: