Università_Cattolica

The Catholic University rất vui mừng được cấp học bổng nghiên cứu chương trình Tiến sĩ quốc tế về Tội phạm học. Sinh viên quốc tế đủ điều kiện để đăng ký học bổng này.

Chương trình Tiến sĩ nhằm mục đích đào tạo các chuyên gia có thể đáp ứng các tiêu chuẩn truyền thống và phát triển xuất sắc về lĩnh vực tội phạm. Mục tiêu này được thực hiện thông qua một chương trình chi tiết kết hợp giữa đào tạo, nghiên cứu và giảng dạy.

the Catholic University of the Sacred Heart

Được thành lập tại Milan vào năm 1921 bởi Father Agostino Gemelli, The Catholic University of the Sacred Heart là trường đại học Công giáo quan trọng nhất ở châu Âu, và trước sự mở cửa quốc tế ngày càng lớn mạnh, đây cũng là trường đại học duy nhất ở Ý tự hào mang tầm cỡ quốc gia với năm cơ sở: Milan, Piacenza, Cremona, Brescia và Rome.  

Bậc học: Tiến sĩ.

Ngành học: Tội phạm học.

Đối tượng: Sinh viên quốc tế.

Giá trị học bổng: Theo quy định của Bộ Giáo dục, Đại học và Nghiên cứu, số tiền học bổng sẽ là €15.343,28 mỗi năm.

Sinh viên Tiến sĩ ở năm hai và năm ba, ngoài tiền học bổng, sẽ được nhận một khoản phí €200 hằng tháng được tính dựa trên sự hợp tác với Trung tâm Transcrime mỗi tháng. Khoản bổ sung này sẽ được tính toán lại nếu như quy định của pháp luật về số tiền học bổng bị thay đổi.

Học bổng sẽ được tăng thêm 50% trong suốt giai đoạn ở nước ngoài. Bắt đầu từ năm hai, ứng viên sẽ có được một khoản ngân sách chi phí nghiên cứu bằng 10% học bổng.

Để quốc tế hóa học vị tiến sĩ, các ứng viên chiến thắng đang định cư ở nước ngoài sẽ nhận được lên đến €5,000 cho chi phí thủ tục đi lại và nhà ở xảy ra trong năm đầu của chương trình Tiến sĩ để chuyển đến Milan.

Số lượng học bổng: Không rõ.

Học bổng có thể nhận tại  Ý.

Yêu cầu:

Yêu cầu:

Các ứng cử viên tiến sĩ sẽ tham dự các khóa học Thạc sĩ nhằm hoàn thành và củng cố nền tảng của các ứng viên (các ứng viên năm thứ nhất). Công việc thực hiện ở các khóa học cần thiết được xác định khi nhập học vào chương trình. Công việc trong khóa học được xác định phù hợp với chương trình giảng dạy của mỗi ứng cử viên. Các khóa học Thạc sĩ sẽ bao gồm một kỳ thi cuối khóa. Ngoài ra, các ứng viên Tiến sĩ sẽ chuẩn bị một báo cáo (bằng tiếng Anh) về một chủ đề đã được thống nhất với giáo sư của khóa học. Các khóa học sau đại học có thể bao gồm:

  • Thống kê và thống kê cao cấp. (Statistics and advanced statistics).
  • Luật hình sự và thủ tục (Ý và so sánh) (Criminal law and procedure (Italian and comparative)).
  • Phương pháp nghiên cứu tội phạm (The methodology of criminological research).
  • Tội phạm học và Ứng dụng tội phạm học (Criminology and Applied Criminology).

Yêu cầu về tiếng Anh: Các ứng viên mà ngôn ngữ mẹ đẻ không phải tiếng Anh thường được yêu cầu phải chứng minh khả năng tiếng Anh ở cấp độ cao theo yêu cầu của trường đại học.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Trong năm 2018.

Phương thức nộp hồ sơ:

Lời kêu gọi đăng ký học bổng có sẵn bằng tiếng Anh và tiếng Ý tại trang web của Văn phòng Tiến sĩ (PhD Office). Ứng cử viên phải điền vào mẫu đơn.

Xem thêm thông tin:

Xem thêm thông tin về học bổng và đơn đăng ký tại Đây.

Nhân tin học bổng qua Email: