Standbild_II

Trung tâm khoa học thần kinh Berlin (ECN) thông báo mở đơn học bổng tiến sĩ ngành khoa học Thần kinh tại Berlin cho 4 năm, bắt đầu vào tháng 10 năm 2019.

Dự án được đề xuất nhằm mục đích phát triển các nhà nghiên cứu trẻ kết nối với khái niệm đào tạo đã được phê duyệt từ các đối tác của trung tâm. ECN sẽ phát triển một chương trình giáo dục định hướng cho học viên. Với vô số cấu trúc đào tạo, mỗi cấu trúc sẽ có các cách tập trung khác nhau, cung cấp một cơ hội tuyệt vời thiết lập khóa đào tạo liên ngành cần thiết cho sự thành công của khoa học thần kinh hiện đại. Đào tạo thế hệ các nhà khoa học hàng đầu là trung tâm nhiệm vụ của trung tâm.

Trung tâm được thành lập nhằm cung cấp một cấu trúc bảo vệ thúc đẩy liên ngành, nghiên cứu cộng tác, hài hòa và kết hợp nhiều chương trình sau đại học hiện có ở Berlin, cải thiện tầm nhìn quốc tế. Trung tâm muốn tạo điều kiện cho sự phối hợp giữa các nhóm nghiên cứu khác nhau và thúc đẩy sự tương tác ở tất cả các cấp.

Thông tin học bổng:

 • Bậc học: Học bổng dành cho chương trình nghiên cứu Tiến sĩ
 • Ngành học: Trung tâm khoa học thần kinh Berlin (ECN) cung cấp một loạt các ngành khoa học lớn giữa các nhà nghiên cứu. Hãy xem danh sách yêu cầu của chúng tôi để tìm hiểu về phổ học thuật đầy đủ được đưa ra bởi Trung tâm Einstein! Để đăng ký chương trình của chúng tôi, sẽ rất hữu ích nhưng không bắt buộc nếu bạn đã học một trong những môn học sau (theo thứ tự bảng chữ cái):
 • Sinh học
 • ( Sinh) Hóa học
 • Ngôn ngữ học nhận thức
 • Khoa học thần kinh nhận thức
 • Ngôn ngữ học
 • Toán học
 • Y học
 • Khoa học thần kinh
 • sinh học thần kinh
 • Thần kinh
 • Triết học
 • Vật lý
 • Tâm thần học
 • Tâm lý học
 • Giá trị học bổng: Học bổng bao gồm 1.468 €/ tháng đối với sinh viên là Tiến sĩ và 800 €/ tháng cho sinh viên cũng là Tiến sĩ nhưng nghiên cứu trong thời gian ngắn Master ( năm nhất). Bảo hiểm sức khỏe phải được trừ.
 • Số lượng học bổng: Không giới hạn
 • Đối tượng: Học bổng dành cho các nhà khoa học trong nước cũng như quốc tế.
 • Học bổng có giá trị tại Đức.

Yêu cầu:

Điều kiền học bổng:

Điều kiện đầu vào: Các ứng viên phải đáp ứng các đủ các tiêu chí sau:

Các ứng viên nổi bật với bằng cử nhân khoa học tự nhiên (hoặc tương đương) đủ điều kiện cho chương trình Tiến sĩ ngắn hạn của chúng tôi sau khi đánh giá trình độ chuyên môn của họ. Trình độ chính thức cho học bổng tiến sĩ thông thường là bằng thạc sĩ hoặc bằng cấp tương đương. Đối với cả hai chương trình việc nghiên cứu hiện tại của ứng viên phải được kết thúc vào tháng 9 năm 2019. Tuy nhiên, chứng chỉ Cử nhân hặc Thạc sĩ của ứng viên có thể được nộp sau.

Yêu cầu tiếng Anh: Ứng viên phải cung cấp bằng chứng về khả năng tiếng Anh thông qua chứng chỉ TOEFL, IELTS hoặc tương đương ( xem danh sách phía dưới ). Nếu ứng viên là người nói tiếng Anh hoặc có chương trình học bằng tiếng Anh sẽ không cần phải cung cấp bài kiểm tra ngôn ngữ. Để chúng minh khả năng Anh ngữ của mình, các chứng chỉ dưới đây sẽ được chấp nhận:

 • Chứng chỉ Cambridge về tiếng Anh nâng cao (cấp độ B hoặc cao hơn)
 • Chứng chỉ Cambridge về khả năng Anh ngữ ( cấp C hoặc cap hơn)
 • Chứng chỉ học thuật IELTS ( 6 hoặc cao hơn)
 • TOEFL-iBT (từ 80 điểm trở lên)
 • TOEFL-PBT (từ 550 điểm trở lên)
 • CEF (từ C1 trở lên)
 • UNIcertF (từ cấp III trở lên)

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ngày 7/1/2019

Phương thức nộp hồ sơ:

Cách thức ứng tuyển :

Hãy sử dụng mẫu đơn ứng tuyển online của chúng tôi. Theo dõi hướng dẫn trong cấu trúc. Tại thời điểm, chỉ có một bản desktop có sẵn:

Ứng viên cần phải:

 • Tạo một hồ sơ.
 • Khi đã có hồ sơ, ứng viên có thể bắt đầu điền thông tin và đăng tải tài liệu được yêu cầu ( xem “ Những gì tôi cần cung cấp “ ).

Xem thêm thông tin:

Xem thêm tại Đây 

Nhân tin học bổng qua Email: