Sharing is, indeed, sexy!

d281fa43160251.57e53c05aa1b8

Học bổng Tiến sĩ hiện đang mở đơn cho ngành nghệ thuật hoạt họa tại trường nghệ thuật Luca/ KU Leuven Bỉ. Các sinh viên quốc tế đủ điều kiện để đăng ký học bổng này.

Trường nghệ thuật LUCA có môi trường giáo dục và nghiên cứu, nơi các tài năng sáng tạo có thể khởi sắc, phát triển tính nghệ sĩ và kỹ thuật. Trường thúc đẩy nghệ thuật ứng dụng và thiết kế sáng tạo cũng như sự phát triển những hiểu biết sáng tạo.

Trường nghệ thuật LUCA cấp cả bằng Cử nhân, bằng Thạc sĩ và bằng sau đại học cả về chuyên môn và học thuật. Hơn 3000 sinh viên có thể chọn từ hơn 30 chương trình Nghệ thuật & Kỹ thuật nghe nhìn, Thiết kế & Xây dựng Nội thất, Âm nhạc & Kịch và Nghệ thuật Thị giác & Thiết kế. Hầu hết các chương trình đều được dạy bằng tiếng Hà Lan và nên thành thạo tiếng Hà Lan là khuyến khích, nhưng sinh viên quốc tế có thể được cung cấp tất cả các chương trình bằng tiếng Anh do số lượng đáng kể các khóa học tự chọn đều được dạy bằng tiếng Anh và do việc dạy trong studio được tiến hành với những nhóm nhỏ.

Thông tin học bổng:

 • Bậc học: Học bổng dành cho chương trình Tiến sĩ
 • Ngành học: Nhóm nghiên cứu Nghệ thuật tự sự bao gồm các nhà nghiên cứu tiến sĩ và sau tiến sĩ trong phim, hoạt họa, kể chuyện bằng đồ họa, biểu diễn và thực hành nghệ thuật âm thanh. Nghệ thuật tự sự, học tại cơ sở Brussels, được nhóm lại trong trong Intermedia - đơn vị nghiên cứu lớn hơn của LUCA. Nghệ thuật tự sự đang cung cấp một vị trí tiến sĩ cho một nhà nghiên cứu/nghệ sĩ trong hoạt hình.
 • Giá trị học bổng: Trường cấp học bổng Tiến sĩ 4 năm tại KU Leuven bắt đầu từ tháng 10 năm 2019. Hợp đồng ban đầu gồm 1 năm. Sau khi được đánh giá tích cực, hợp đồng có thể kéo dài thêm 1 năm nữa và sau đó 2 năm. Các ứng viên suất xắc sẽ tiến hành nghiên cứu nghệ thuật dưới sự giám sát của giáo sư Dr. Wendy Morris tại trường nghệ thuật LUCA. Ứng viên sẽ hỗ trợ với hoạt động giảng dạy tại LUCA ( tối đa 120 giờ/ năm) hoặc sẽ hỗ trợ hành chính cho người giám sát, nhóm nghiên cứu Narrative Art hoặc đơn vị nghiên cứu Intermedia (tối đa 240 giờ / năm).
 • Số lượng: không giới hạn
 • Đối tượng: Các ứng viên quốc tế đủ điều kiện đăng ký học bổng này
 • Học bổng có giá trị tại Bỉ.

Yêu cầu:

Điều kiện học bổng:

Điều kiện đầu vào: Các ứng viên phải tuân theo các tiêu chí sau:

 • Ứng viên có một bằng Thạc sĩ về nghệ thuật thực hành hoặc bằng Thạc sĩ về một lĩnh vực khác với một portfolio mạnh.
 • Khả năng của ứng viên có một khía cạnh nghiên cứu rõ ràng và liên quan tới dự án
 • Ứng viên sẵn sàng làm việc theo nhóm và đóng vai trò tích cực trong nhóm nghiên cứu
 • Ứng viên có những kĩ năng để hoàn thành một dư án nghiên cứu dài kì toàn diện trong khung thời gian được giao là 4 năm.
 • Ứng viên sẵn lòng trao đổi về nghiên cứu của mình tại các hội nghị, thông qua các bài thuyết trình nghệ thuật và các ấn phẩm.
 • Ứng viên có tham vọng trở thành nhà nghiên cứu nổi bật để chia sẻ kiến thức của mình trong ngành giáo dục nghệ thuật đại học.
 • Ứng viên sẵn sàng nộp đơn xin tài trợ bổ sung nếu hoạt động nghệ thuật của ứng viên yêu cầu điều này.

Yêu cầu tiếng Anh: Các ứng viên có ngôn ngữ mẹ đẻ không phải tiếng Anh thường được yêu cầu cung cấp bằng chứng về khả năng tiếng Anh ở một cấp độ cao hơn theo chỉ định của nhà trường.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ngày 20/1/2019

Phương thức nộp hồ sơ:

Các thức ứng tuyển:

Ứng cử của ứng viên bao gồm: (1) một lá thư động lực nêu rõ trình độ và lý do để ứng viên quan tâm đến vị trí này, (2) một phác thảo 2 trang của dự án nghiên cứu tiến sĩ dự định của ứng viên, (3) một danh mục nghệ thuật hiển thị hình ảnh động với các liên kết đến tác phẩm, (4) một CV toàn diện có thể bao gồm một danh sách các ấn phẩm và tổng quan về các bài thuyết trình nghệ thuật nếu có, (5) một bản sao bằng đại học cao nhất mà ứng viên có.

Chỉ có các ứng cử viên cung cấp đầy đủ sẽ được chấp nhận để đánh giá. Tài liệu đã tải lên không thể vượt quá 4MB. Nếu danh mục đầu tư yêu cầu độ phân giải cao hơn, hãy chèn đường liên kết đến một portfolio online.

Hai giai đoạn trong thủ tục tuyển chọn:

 • Một Hội đồng tuyển chọn do giáo sư đứng đầu dr. Wendy Morris đưa ra lựa chọn đầu tiên trên cơ sở các đơn đăng ký được gửi trước ngày 20 tháng 1 năm 2019. Đầu tháng 2, một danh sách ngắn các ứng cử viên sẽ được mời phỏng vấn tại Brussels hoặc phỏng vấn Skype nếu không thể tới Brussels. Hội đồng tuyển chọn sẽ chọn một ứng cử viên.
 • Sau đó, ứng viên được chọn sẽ tiếp tục phát triển đề xuất tiến sĩ của mình dưới sự hướng dẫn của giáo sư. dr. Wendy Morris, người sẽ trở thành giám sát viên ứng cử viên tiến sĩ nếu đề xuất được chấp nhận. Đơn xin học tiến sĩ cuối cùng này sẽ được đệ trình lên Hội đồng Tiến sĩ của LUCA trước hạn chót tháng Tư. Cuộc phỏng vấn với Ủy ban Tiến sĩ sẽ diễn ra vào tháng 5 năm 2019.

Xem thêm thông tin:

Xem thêm tại Đây