Logo_catolica_BusEcon_Azul (2)(3) transparent

Học bổng MBA Lisbon đang được trao tặng cho sinh viên quốc tế. Học bổng bao gồm nhiều mức khác nhau, lên đến 50% học phí.

uploads_the-lisbon-mba-international-2016-gf_1

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Lisbon là một chứng chỉ liên trường giữa hai trường kinh doanh hàng đầu ở Bồ Đào Nha: Católica-Lisbon và Nova SBE.

Ngành học: Quản trị kinh doanh.

Bậc học: Thạc sĩ.

Giá trị học bổng: Nhiều mức độ khác nhau, lên đến 50% học phí.

Số lượng: Không rõ.

Học bổng có thể được nhận tại Bồ Đào Nha.

Yêu cầu:

 • Yêu cầu đầu vào: 
  • Học bổng Doanh nhân (Entrepreneur Scholarship): Tất cả những ứng viên thành công mong muốn bắt đầu và quản lý công việc kinh doanh riêng của họ sau MBA hoặc mong muốn trở thành người lãnh đạo trong công việc kinh doanh gia đình.
  • Học bổng Tài năng (Merit Scholarship): Điểm GMAT tối thiểu 670 và GPA là 15/20 hoặc 3.0/4.0.
  • Giải thưởng Tác động xã hội (Social Impact Award): Tất cả các ứng viên thành công đã từng tình nguyện làm việc trong tổ chức phi chính phủ ít nhất 2 năm.
  • Học bổng MBA Lisbon (The Lisbon MBA Scholarship): Tất cả những ứng viên thành công sẽ đóng góp vào sự đa dạng và năng động của lớp, về cả kinh nghiệm cá nhân hoặc nghề nghiệp, nguồn gốc, quốc tịch hoặc trải nghiệm quốc tế.
  • Học bổng Comendador Rui Nabeiro (Comendador Rui Nabeiro Scholarship): Ứng viên phải đến từ một trong 33 quốc gia mà Delta Cafés đại diện.
 • Yêu cầu tiếng Anh: Tất cả các ứng viên phải thể hiện khả năng thành thạo tiếng Anh.

*Chú thích: Trụ cột ba (Third Sector): Khái niệm này được sử dụng ở Mỹ, bởi lẽ trong lý thuyết xã hội được sử dụng rộng rãi ở đây, người ta chia xã hội thành 3 trụ cột chính: chính phủ, doanh nghiệp và phi chính phủ. Người ta gọi chung là trụ cột thứ ba để phản ánh vị trí của nó trong kết cấu xã hội.

Hạn chót nộp hồ sơ:

 • Vòng 1: Nộp đơn cho đến ngày 31/05/2018
 • Vòng 2: Nộp đơn cho đến ngày 31/07/2018
 • Vòng 3: Nộp đơn cho đến ngày 30/9/2018

Phương thức nộp hồ sơ:

 • Nộp đơn online:
  • Đơn xin nhập học online
  • CV tiếng Anh mới nhất
  • Hai thư giới thiệu
  • Bảng điểm đại học
  • Điểm GMAT hoặc GRE
  • Chứng chỉ tiếng Anh
 • Nộp đơn xin học bổng rất đơn giản:
  • Ứng viên sẽ tìm thấy đơn xin học bổng trong đơn xin nhập học MBA trong phần "Funding Options".
  • Ứng viên sẽ phải viết bài tiểu luận theo học bổng mà ứng viên chọn (Chỉ có thể chọn một học bổng)
  • Nếu mọi việc thuận lợi và ứng viên nhận được lời mời nhập học, ứng viên sẽ được thông báo và thông tin giá trị của học bổng (nhiều giá trị, lên đến 50% học phí)

Xem đơn nhập học online tại Đây

Xem thêm thông tin:

Xem thêm thông tin tại Đây