jj-2

Chương trình học bổng đại học liên kết giữa Ngân hàng Thế giới và Nhật Bản (JJ/WBGSP) tài trợ cho các sinh viên từ các nước đang phát triển để theo đuổi các chương trình đào tạo thạc sĩ tại các trường đại học trên thế giới.

Sinh viên nhận được học bổng JJ/WBGSP phải cam kết quay trở về đóng góp những kiến thức và kỹ năng đã học được cho sự phát triển của quốc gia, của cộng đồng và của khu vực.

Bậc học: Thạc sĩ.

Ngành học: Xem danh sách các chương trình thạc sĩ ưu tiênchương trình thạc sĩ hợp tác trong chương trình học bổng.

Đối tượng: Các nước đang phát triển.

Giá trị học bổng:

 • Toàn bộ học phí, phụ cấp sinh hoạt hàng tháng, vé báy may hạng phổ thông và bảo hiểm y tế. Xem danh sách tất cả các hỗ trợ từ học bổng tại đây.
 • Lưu ý: Tất cả các chương trình học kéo dài tối đa 2 năm.

Yêu cầu:

Ứng viên phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:

 • Là công dân của nước là thành viên của Ngân hàng Thế giới.
 • Không phải là công dân mang 2 quốc tịch của bất kỳ nước phát triển nào.
 • Từ 45 tuổi trở xuống, tính đến hạn chót nộp hồ sơ.
 • Không phải là Giám đốc Điều hành, Giám đốc Điều hành kế tiếp, và/hoặc không phải là nhân viên của bất kỳ bộ phận nào trong Ngân hàng Thế giới.
 • Có bằng Cử nhân (hoặc bằng cấp tương đương) trước năm 2013.
 • Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm liên quan đến phát triển kể từ khi có bằng Cử nhân (hoặc bằng đại học tương đương) trong khoảng thời gian 6 năm trước hạn nộp hồ sơ.
 • Đã nhận được lời mời nhập học không điều kiện vào một trong các chương trình Thạc sĩ ưu tiên được liệt kê trên trang web của JJ/WBGSP, và trường ứng tuyển vào phải nằm ngoài nước đăng ký quốc tịch và quốc gia cư trú của ứng viên.
 • Có sức khỏe tốt, có giấy chứng nhận của bác sĩ ít nhất 3 tháng trước khi bắt đầu chương trình.
 • Không đang nhận bất kì học bổng nào về chương trình học lấy bằng bậc Sau Đại học, hoặc bất kì học bổng tương tự nào từ chính phủ Nhật Bản.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Học bổng sẽ bắt đầu nhận hồ sơ vào ngày 25/01/2017. Hạn nộp hồ sơ dự kiến cho năm học 2016 – 2017 là 10/03/2017 (đây là học bổng thường niên).

Phương thức nộp hồ sơ:

Đối với học bổng của chương trình ưu tiên, ứng viên phải nộp đơn vào trường đại học để được nhận vào chương trình và nộp hồ sơ trực tiếp về cho  JJ/WBGSP để xin học bổng.

Đối với học bổng của chương trình hợp tác, trước tiên, ứng viên phải nộp đơn vào ít nhất một chương trình thạc sĩ của những trường đại học có hợp tác với chương trình. Trường đại học ấy sẽ gửi cho Văn phòng JJ/WBGSP một danh sách các ứng viên được nhận và Ban lãnh đạo JJ/WBGSP sẽ trao học bổng cho các ứng viên này.

Vui lòng đọc kỹ Hướng dẫn nộp hồ sơ và tham khảo trang web chính thức để biết thêm chi tiết.

Xem thêm thông tin:

Trang chính thức của học bổng