ubc

Giải thưởng quốc tế Nhà lãnh đạo tương lai (The International Leader of Tomorrow Award) dành cho những sinh viên bậc đại học thể hiện được thành tích học tập, kỹ năng lãnh đạo vượt trội, tham gia vào các công tác sinh viên và dịch vụ cộng đồng, có thành tích nổi bật trong các lĩnh vực ngoại khóa như biểu diễn nghệ thuật, thể thao, hùng biện hoặc sáng tác hoặc các cuộc thi ngoài phạm vi học thuật.

Cơ sở đào tạo: Đại học British Columbia, Canada

Bậc học: Đại học

Ngành học: Tất cả các ngành được đào tạo tại trường.

Đối tượng: Sinh viên quốc tế có thể nộp hồ sơ

Giá trị học bổng:

  • Ứng viên thắng giải sẽ nhận được một khoản tiền tương xứng với nhu cầu tài chính căn cứ theo học phí và sinh hoạt phí, trừ đi số tiền gia đình và sinh viên có khả năng đáp ứng hằng năm.
  • Giải thưởng có thể được trao thêm (renewed) trong tối đa 3 năm bậc đại học, hoặc tới khi hoàn thành bằng cử nhân, tùy thời lượng cái nào ít hơn, với điều kiện ứng viên giữ được thành tích học tập tốt và tiếp tục có nhu cầu về tài chính, và vẫn duy trì được visa du học tại Canada.

Yêu cầu:

Ứng viên phải được đề cử bởi trường phổ thông đang theo học, hoặc trường vừa tốt nghiệp, hoặc trường đại học đang theo học (trong trường hợp chuyển tiếp). Để được xét duyệt, ứng viên cần phải:

  • Đang nộp đơn lấy bằng đại học đầu tiên
  • Được nhận vào nguyện vọng 1, đồng thời đáp ứng được yêu cầu về Tiếng Anh của UBC
  • Thành tích học tập xuất sắc (Điểm trung bình ít nhất là "A" hoặc tương đương)
  • Là sinh viên quốc tế, không phải công dân Canada hoặc người thường trú tại Canada, và sẽ đến học tại Canada theo Visa du học Canada.
  • Trình bày được khó khăn về tài chính, cho thấy họ không thể theo học tại UBC như bình thường được

Hạn chót nộp hồ sơ:

Gói hồ sơ đề cử phải được đóng dấu bưu điện trước ngày 01/12/2016. Ứng viên cũng phải hoàn thành đơn tuyển online trước ngày 01/12/2016 và đáp ứng được yêu cầu về tiếng Anh của UBC trước ngày 31/07/2017.

Phương thức nộp hồ sơ:

Ứng viên phải được đề cử bởi trường phổ thông đang theo học, trường vừa tốt nghiệp, hoặc trường đại học đang theo học (trong trường hợp chuyển tiếp). Khi đề cử của ứng viên được xác nhận, trường học sở tại của ứng viên phải sử dụng gói hồ sơ đề cử cho Giải thưởng Nhà lãnh đạo Tương lai.

Ứng viên nên truy cập trang web chính thức để tìm hiểu thêm về học bổng và quá trình nộp hồ sơ.

Xem thêm thông tin:

Trang web chính thức tại đây.