Australian National University

Với mục đích thu hút một ứng viên tiềm năng cao có trình độ nghiên cứu, Đại học Quốc gia Úc đang cung cấp đơn xin học bổng tiến sĩ K.T Tan.

Chương trình học bổng tiến sĩ dành cho cả sinh viên Úc và quốc tế. Học bổng dành cho các ứng viên muốn theo đuổi bằng tiến sĩ trong lĩnh vực Khoa học Tầm nhìn tại ANU..

Được thành lập vào năm 1946, Đại học Quốc gia Úc là một trường đại học hàng đầu thế giới tại thành phố thủ đô của Úc. Trường đặc biệt nổi tiếng với các chương trình về nghệ thuật và khoa học xã hội và được xếp hạng trong số các trường đại học tốt nhất trên thế giới.

Tại sao tại Đại học Quốc gia Úc, tại ANU, các ứng viên có thể học một loạt các ngành học. ANU đã đi tiên phong trong một loạt các lựa chọn bằng cấp linh hoạt, khiến sinh viên chịu trachhs nghiệm cho nền giáo dục của họ, đảm bảo rằng họ có thể phát triển các kỹ năng và chuyên môn cần thiết cho nghề nghiệp mơ ước của họ.

  • Bậc học: chương trình tiến sĩ
  • Môn học: học bổng dành cho chương trình tiến sĩ học trong lĩnh vực Khoa học Tầm nhìn
  • Giá trị học bổng: 27,596$.
  • Số lượng học bổng: 1 học bổng
  • Quốc tịch: Úc và sinh viên quốc tê
  • Học bổng có thể được nhận tại Úc

Yêu cầu:

Ứng viên phải đăng ký toàn thời gian trong một chương trình nghiên cứu để lấy bằng Tiến sĩ Triết học, trong lĩnh vực nghiên cứu AMD, tại Trường Nghiên cứu Y khoa John Curtin tại Đại học Quốc gia Úc. Ứng viên phải có bằng cử nhân danh dự của Úc và các ấn phẩm nghiên cứu và / hoặc kinh nghiệm liên quan..

Yêu cầu nhập học: Để học chương trình cấp bằng nghiên cứu tại trường đại học, ứng viên phải hoàn thành bằng cấp trước đó với một nghiên cứu quan trọng

Yêu cầu về ngôn ngữ: Tất cả các ứng viên phải cung cấp bằng chứng về khả năng tiếng Anh của họ để đáp ứng các yêu cầu tối thiểu để nhập học

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ngày 31/5/2019

Phương thức nộp hồ sơ:

Cách đăng ký: Để nộp đơn xin học bổng, ứng viên cần nhập học tại trường đại học trong chương trình tiến sĩ Khoa học Tầm nhìn. Sau khi nhập học, ứng viên sẽ được tự động xem xét cho học bổng.

Tài liệu hỗ trợ: Ứng viên phải nộp một bản sơ yếu lý lịch

Xem thêm thông tin:

Xem thêm tại Đây