campus-aerial-east-side

Để hỗ trợ sinh viên Canada và sinh viên quốc tế, Đại học Waterloo đang cung cấp học bổng quốc tế David Johnston - Lebovic Foundation cho các ứng viên đạt thành tích cao.

Đây là một chương trình toàn thời gian dành cho các sinh viên từ khắp nơi trên thế giới muốn theo học chương trình đại học và sau đại học tại bất kỳ khoa nào tại Waterloo.

Là một trường đại học nghiên cứu công cộng ở Canada, Đại học Waterloo liên tục được xếp hạng trong những trường đại học sáng tạo nhất và nổi tiếng nhất với các chương trình giáo dục hợp tác tại Canada. Trường cung cấp các chương trình học tập được quản lý bởi sáu khoa và mười trường trực thuộc

Tại sao tại Đại học Waterloo? Học tại trường đại học này là một cơ hội tuyệt vời cho sinh viên. Tại đây, các ứng viên có thể tận hưởng những cơ hội quan trọng để phát triển sự nghiệp thông qua đào tạo lãnh đạo, hội thảo phát triển tổ chức.

  • Bậc học: chương trình đại học và sau đại học
  • Môn học: học bổng dành cho chương trình đại học và sau đại học học bất kỳ môn nào đưa ra bởi nhà trường
  • Giá trị học bổng: lên tới 2,500$, 2,500$ đến 5,000$ và 10,000$

Học bổng sẽ được trao trị giá tới 2.500 đô la cho một kỳ trải nghiệm học tập, 2.500 đến 5.000 đô la cho công việc một năm hoặc kinh nghiệm tình nguyện, lên tới 10.000 đô la cho 2 năm trải nghiệm làm việc hoặc tình nguyện.

  • Số lượng học bổng: không xác định
  • Quốc tịch: Canada và sinh viên quốc tê
  • Học bổng có thể được nhận tại Canada

Yêu cầu:

Ứng viên phải đáp ứng các tiêu chí sau: Ứng viên có thành tích học tập tốt (bình thường tối thiểu 70% trung bình ở bậc đại học; thông thường trung bình tối thiểu 75% ở cấp độ sau đại học) đủ điều kiện để đăng ký các học bổng này.

Ứng viên phải là sinh viên đại học và sau đại học toàn thời gian ở bất kỳ khoa nào người muốn tham gia trải nghiệm quốc tế tại Israel, bao gồm vị trí làm việc hợp tác quốc tế được trả lương tối thiểu hoặc tình nguyện, vị trí tình nguyện, trao đổi học thuật hoặc thời hạn học tập liên quan đến yêu cầu học thuật.

Yêu cầu nhập học: Đối với các chương trình đại học và sau đại học, ứng viên phải có các khóa học nâng cao (AP), tú tài quốc tế (IB) và bằng tú tài quốc tế (IB).

Yêu cầu về ngôn ngữ: Tất cả các ứng viên phải cung cấp bằng chứng về khả năng tiếng Anh của mình để đáp ứng các yêu cầu tối thiểu để nhập học.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ngày 15/7/2019 hoặc 15/11/2019

Phương thức nộp hồ sơ:

Cách đăng ký: Để xin học bổng, ứng viên cần nhập học tại trường đại học trong chương trình cấp bằng đại họcsau đại học. Sau khi nhập học, ứng viên có thể truy cập đơn ứng tuyển trên trang mẫu

Tài liệu hỗ trợ: Ứng viên cần đính kèm một tuyên bố cá nhân sẽ đề cập đến mẫu đơn.

Xem thêm thông tin:

Xem thêm tại Đây