Curtin_0

Đại học Curtin (Curtin University) hiện đang mở đơn ứng tuyển cho học bổng John Curtin Undergraduate Scholarship. Đây là học bổng danh giá và hào phóng nhất của Đại học Curtin dành cho các sinh viên tương lai của trường.

curtin-university-perth-1

Đại học Curtin là đại học nghiên cứu công lập tọa lạc tại Bentley, Perth, miền nam nước Úc. Trường được đặt theo tên của Thủ tướng Úc John Curtin và là trường đại học lớn nhất tại khu vực này với hơn 58.000 sinh viên.

Bậc học: Cử nhân.

Ngành học: Các ngành học tại các khoa Nhân văn, Khoa học và Kỹ thuật, Kinh doanh và Luật, Y tế và Trung tâm nghiên cứu người bản địa Úc.

Giá trị học bổng: Học bổng cung cấp các hình thức hỗ trợ dưới đây trong thời hạn tiêu chuẩn của chương trình học (tương đương thời lượng của 200 tín chỉ mỗi năm):

Ứng viên đã chọn hình thức nào thì không được đổi sang hình thức khác trong những năm kế tiếp.

Hình thức 1:

 • Khoản tiền đóng góp từ sinh viên trong mỗi học kỳ (chưa bao gồm phí dịch vụ và cơ sở vật chất -SSAF).
 • 1.000 đô la Úc tiền mặt (tương đương 100 tín chỉ một học kỳ) để hỗ trợ các chi phí liên quan đến việc nghiên cứu và /hoặc ăn ở.
 • 6.000 đô la Úc cho một chương trình học quốc tế được chấp nhận.
 • Cố vấn chuyên môn tại đại học Curtin suốt quá trình học.

Hình thức 2: 

 • 4.000 đô la Úc tiền mặt (tương đương 100 tín chỉ một học kỳ) để hỗ trợ các chi phí liên quan đến việc nghiên cứu và /hoặc ăn ở.
 • 6.000 đô la Úc cho một chương trình học quốc tế được chấp nhận.
 • Cố vấn chuyên môn tại đại học Curtin suốt quá trình học.

Quốc tịch: Công dân Úc, New Zealand, ứng viên có thị thực thường trú nhân đạo hoặc thường trú nhân ở Úc.

Số lượng học bổng: 10.

Học bổng có thể nhận tại Úc.

Yêu cầu:

Học sinh đã tốt nghiệp phổ thông:

Đây là những ứng viên sẽ thi lấy bằng tú tài Úc (Western Australian Certificate of Education - WACE) trong năm mà học bổng được mở đơn.

 • Công dân Úc, New Zealand, ứng viên có thị thực thường trú nhân đạo hoặc thường trú nhân ở Úc.
 • Chọn đại học Curtin là ưu tiên đầu tiên qua TISC để đăng ký một chương trình cử nhân trước ngày học bổng đóng đơn.
  • Ưu tiên này phải được xác nhận trước ngày học bổng đóng đơn và không được thay đổi đến khi ứng viên được nhận học bổng.
  • Người được đề cử có trách nhiệm đảm bảo hoàn thành thư xác nhận và hoàn tất thanh toán với TISC để đảm bảo rằng lựa chọn của mình có giá trị trước hạn chót đã nêu. Người được đề cử cần làm quen với quy trình, hạn chót và các mốc thời gian của TISC để lựa chọn của mình được trường ghi nhận.
 • Thể hiện rõ tố chất lãnh đạo và tham gia tích cực trong các hoạt động cộng đồng.

Ngoài ra, ứng viên cần:

 • Là học sinh lớp 12 trop top 5% học sinh xuất sắc nhất của trường phổ thông và được hiệu trưởng đề cử.

Học bổng không được bảo lưu. Ứng viên nhận được học bổng phải bắt đầu năm học vào năm 2019.

Ứng viên tự do:

Đây là những ứng viên đã thi WACE những năm trước hoặc đang học các chương trình bậc sau phổ thông hoặc có ý định quay lại học tập trong năm mà học bổng cung cấp.

 • Công dân Úc, New Zealand, ứng viên có thị thực thường trú nhân đạo hoặc thường trú nhân ở Úc.
 • Chọn đại học Curtin là ưu tiên đầu tiên qua TISC để đăng ký một chương trình cử nhân trước ngày học bổng đóng đơn (Ứng viên nộp đơn không thông qua TISC cần liên hệ bộ phận phụ trách học bổng (Scholarships Office) để biết thêm chi tiết).
  • Ưu tiên này phải được xác nhận trước ngày học bổng đóng đơn và không được thay đổi đến khi ứng viên được nhận học bổng.
  • Người được đề cử có trách nhiệm đảm bảo hoàn thành thư xác nhận và hoàn tất thanh toán với TISC để đảm bảo rằng lựa chọn của mình có giá trị trước hạn chót đã nêu. Người được đề cử cần làm quen với quy trình, hạn chót và các mốc thời gian của TISC để lựa chọn của mình được trường ghi nhận.
 • Thể hiện rõ tố chất lãnh đạo và tham gia tích cực trong các hoạt động cộng đồng.
 • Được đề cử bởi một chuyên gia giáo dục được đăng ký và có thể xác thực thành tích học tập của ứng viên.

Học bổng không được bảo lưu. Ứng viên nhận được học bổng phải bắt đầu năm học vào năm 2019.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ngày 19/09/2018.

Phương thức nộp hồ sơ:

Quy trình ứng tuyển bao gồm:

Bước 1: Tải đơn

 • Đơn đề cử.
 • Đơn ứng tuyển và hướng dẫn đề cử (tải tại phần bên phải của website).

Bước 2: Điền đơn

 • Người đề cử và người được đề cử hoàn thành đơn đề cử.
 • Các thông tin cần thiết như định dạng và những giấy tờ cần thiết được cung cấp đầy đủ trong hướng dẫn đề cử.
 • Người được đề cử phải lựa chọn Đại học Curtin là ưu tiên đầu tiên thông qua TISC để đăng ký một chương trình cử nhân trước ngày học bổng đóng đơn.

Bước 3: Nộp đơn

 • Ngày đóng đơn đã được ghi ở đầu trang và trong đơn đề cử.
 • Những đơn nộp trễ hạn sẽ không được xem xét, do đó, ứng viên nên nộp đơn sớm.
 • Đơn không hoàn chỉnh sẽ được xem là không đạt yêu cầu.
 • Đơn đề cử có thể được nộp bởi người đề cử hoặc người được đề cử.
 • Đơn đề cử phải có chữ ký.

Bước 4: Xác nhận

 • Xác nhận nhận được đơn ký của ứng viên sẽ được gửi trong vòng 10 ngày làm việc đến:
  • Người đề cử, qua email được đăng ký trên đơn đề cử.
  • Người được đề cử, qua email được đăng ký trên TISC.

Bước 5: Lọc hồ sơ

 • Qúa trình lọc hồ sơ sẽ bắt đầu ngay khi đơn ứng tuyển đóng lại.
 • Đơn sẽ được đánh giá bởi hội đồng đánh giá theo các tiêu chí sau:
  • Thành tích học tập.
  • Kỹ năng lãnh đạo (trong và ngoài trường).
  • Tích cực tham gia hoạt động cộng đồng (trong và ngoài trường).
  • Bài luận.
  • Thư đề cử.

Bước 6: Thông báo kết quả

 • Kết quả sẽ được thông báo vào đầu tháng 12 qua email được đăng ký qua TISC (ứng viên trúng tuyển hay không đều được thông báo).
 • Ứng viên trúng tuyển sẽ nhận gói học bổng qua email vào đầu tháng 12.
 • Người đề cử của ứng viên trúng tuyển sẽ được thông báo qua email vào đầu tháng 12.

Bước 7: Xác nhận nhập học

 • Ứng viên trúng tuyển phải nộp lại các giấy tờ xác nhận nhập học vào giữa tháng 12.

Lưu ý:

 • Học bổng sẽ được trao nếu có ứng viên đủ năng lực.
 • Học bổng bắt đầu có giá trị vào học kỳ đầu tiên.
 • Học bổng không được chuyển đổi sang các trường đại học khác.

Xem thêm thông tin:

Xem thêm thông tin học bổng tại Đây.

Nhân tin học bổng qua Email: