icms 3

The International College of Management (ICMS) hiện đang kêu gọi các sinh viên Úc đăng ký Aspiring Education Foundation Equity Scholarships.

The International College of Management, Sydney (ICMS) is possibly one of the most stunning buildings in Sydney. In case you think you recognise it you probably do as its hosted many celebrity weddings such as Nicole Kidman and Keith Urban and was also used for filming in the Great Gatsby with Leonardo DiCaprio. They had to take these huge palms out for filming and put them back afterwards.

ICMS là một trường kinh doanh hàng đầu cung cấp cân bằng giữa quản lý và đào tạo thực hành gắn với nền văn hóa cách tân và khởi nghiệp. Chúng tôi là một cộng đồng mà ở đó các học giả, chuyên gia đầu ngành và sinh viên làm việc cùng nhau để tạo ra những người lãnh đạo trong các ngành quản lý doanh nghiệp, sự kiện, khách sạn, kinh doanh quốc tế, du lịch quốc tế, quản lý tài sản và thể thao.

Bậc học: Sau Đại học.

Ngành học: Học bổng dành cho tất cả các khóa học có tại ICMS.

Đối tượng: Công dân hoặc thường trú nhân Úc.

Giá trị học bổng: Ủy ban AEF cũng có thể xem xét học bổng về chỗ ở cho những ứng viên đủ điều kiện với trị giá lên đến $15,000 mỗi năm trong suốt thời gian khóa học/văn bằng của sinh viên.

Số lượng học bổng: 3.

Học bổng có thể được nhận tại Úc.

Yêu cầu:

 • Công dân Úc hoặc thường trú nhân.
 • Phải là một sinh viên toàn thời gian và đã hoàn thành chương trình phổ thông 12 năm hoặc các chương trình tương tự.
 • Phải chứng minh được khó khăn về tài chính - Một người được cho là đang gặp khó khăn về tài chính khi họ:
  • Nhận một khoản hỗ trợ thu nhập đã qua kiểm duyệt từ Centrelink (hoặc các liên hiệp khác) hoặc,
  • Dự kiến sẽ nhận được một khoản hỗ trợ từ Centrelink (hoặc các liên hiệp khác) trong năm 2018 hoặc,
  • Có khả năng cung cấp thông tin toàn diện thể hiện tình trạng khó khăn đặc biệt về tài chính.
  • Bằng chứng về khó khăn tài chính - Các ứng viên cho Equity Scholarship chỉ có thể chứng minh khó khăn về tài chính theo một trong các tiêu chí được nêu ra ở trên. Những ứng viên đang xác nhận khó khăn về tài chính phải cung cấp các bằng chứng sau đây. Các bằng chứng mà ứng viên cung cấp phải liên hệ trực tiếp đến tiêu chí về khó khăn tài chính mà đang xác nhận:
 • Cung cấp số tham chiếu khách hàng Centrelink của bạn (CRN) khi hoàn tất đơn đăng ký online hoặc,
 • Không yêu cầu tài liệu để chứng minh nếu bạn dự kiến sẽ nhận được khoản hỗ trợ đã qua kiểm duyệt. Tuy nhiên, khi bạn nộp một đơn đăng ký cho Equity Scholarship, bạn sẽ được yêu cầu xác minh việc nhận trợ cấp của bạn cho ICMS trước khi nhận học bổng hoặc,
 • Tài liệu được cung cấp để hỗ trợ chứng minh khó khăn đặc biệt về tài chính phải thể hiện mức độ khó khăn tài chính thực sự trong thời gian dài.
 • Các ứng viên dưới bất kỳ tiêu chí nào trên đây phải chuẩn bị một báo cáo một trang để hỗ trợ cho việc đăng ký của mình (tham khảo Báo cáo để biết chi tiết).

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ngày 17/08/2018.

Phương thức nộp hồ sơ:

Để đảm bảo bạn đáp ứng được các tiêu chí ứng tuyển, tải bộ đơn đăng ký ở dưới. Hoàn thành đơn đăng ký bạn và chuẩn bị báo cáo để hỗ trợ cho việc đăng ký của mình nếu được yêu cầu. Nộp đơn đăng ký của bạn tại AEF Scholarships, 151 đường Darley, Manly NSW 2095 trước 5 giờ chiều thứ sáu ngày 17/08/2018.

Xem thêm thông tin:

Xem thêm thông tin tại Đây.

Thắc mắc về Quy trình ứng tuyển? 42 →

Nhân tin học bổng qua Email: