university-of-east-anglia-logoINTO và Đại Học East Anglia (University of East Anglia) cấp 10 suất học bổng cho sinh viên bắt đầu các khóa học của tất cả các Chương trình Dự bị Đại học Quốc tế (International Foundation Pathways) vào tháng 9/2018 và tháng 1/2019.

UEA Uni

Ngành học: Tất cả các chương trình Dự bị Đại học Quốc tế.

Bậc học: Dự bị Đại học.

Giá trị học bổng: 100% học phí Dự bị Đại học (50% số tiền này sẽ được trừ vào học phí Dự bị Đại học và 50% sẽ được trừ vào học phí năm đầu khi tiến hành tại UEA).

Số lượng: 25.

Quốc tịch: Sinh viên quốc tế.

Học bổng có thể được nhận tại Anh.

Yêu cầu:

Sinh viên đã được tặng bất kì vị trí nào của Chương trình Dự bị Đại học INTO UEA đều có thể đăng ký. Tất cả các học bổng đều xứng đáng được trao tặng.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ngày 9/7/2018.

Phương thức nộp hồ sơ:

Sinh viên phải nộp một bản đăng ký học bổng hoàn chỉnh với một bài trình bày cá nhân 200 từ vào địa chỉ [at]uea.ac.uk. Hạn chót cho các đơn đăng ký là ngày 30/5, 15/6, và 9/7/2018.

Điều quan trọng là truy cập trang web chính thức (đường link ở dưới) để biết thêm thông tin chi tiết về cách đăng ký học bổng này.

Xem thêm thông tin:

Xem thêm thông tin tại Đây.

  • Tối đa 1000 từ - và vui lòng viết bằng tiếng Anh :)