de lyon

Đại học Lyon (University of Lyon) hiện đang mở đơn tuyển ứng viên cho học bổng Host Scholarships for Idexlyon Certified Master’s Programs năm học 2018-2019. Học bổng chỉ dành cho ứng viên quốc tế.

University-of-Lyon

Đại học Lyon là địa chỉ uy tín trên thế giới về môi trường học thuật. Được công nhận bởi chương trình tài trợ của chính phủ Pháp IDEX (Initiative d’excellence), trường nằm ở trung tâm vùng Auvergne-Rhône-Alpes thuộc Lyon Saint-Etienne.

Bậc học: Thạc sĩ
Ngành học:

 • Thạc sĩ Sinh học: khóa học Khoa học Sinh học.
 • Thạc sĩ Ung thư.
 • Thạc sĩ Khoa học nano và Công nghệ nano.
 • Thạc sĩ Khoa học Vật liệu: khóa học Khoa học và Sáng tạo.
 • Thạc sĩ Sinh học phân tử và tế bào: khóa học Đại cương về bệnh truyền nhiễm.
 • Thạc sĩ Nghiên cứu châu u và quốc tế: khóa học về châu u và các khu vực lân cận.
 • Thạc sĩ Đô thị và Môi trường học: khóa học Phương án chính trị và chiến lược cho Đô thị và Siêu đô thị.
 • Thạc sĩ Âm thanh học.
 • Thạc sĩ Chính sách và Phân tích kinh tế.
 • Thạc sĩ BEE-CAP: Đa dạng sinh học (Biodiversity), Sinh thái học và Tiến hóa học (Ecology and Evolution);
 • Các khái niệm, ứng dụng và thực tiễn (Concepts, Applications and Practices).
 • Thạc sĩ Khoa học máy tính cơ bản.
 • Thạc sĩ Toán học và Ứng dụng: khóa học Toán cao cấp.
 • Thạc sĩ Trung đại học: Lịch sử, Khảo cổ học, Văn học Thiên chúa giáo và Hồi giáo Trung đại.
 • Thạc sĩ Lịch sử, Văn minh và Di sản: khóa học Quản lý, Bảo tồn và Khôi phục các di sản vật thể, phi vật thể.
 • Thạc sĩ Khoa học máy tính: khóa học Học máy quốc tế (International Machine Learning) và Khai phá dữ liệu.
 • Thạc sĩ Cổ đại: khóa học Khảo cổ học, Lịch sử cổ đại, Ngôn ngữ cổ đại, Văn chương và Văn minh.
 • Thạc sĩ Khoa học Trái đất, Khoa học hành tinh và Môi trường.
 • Thạc sĩ Optics Image Vision Multimedia.
 • Thạc sĩ Khoa học nguồn nước, COGEVAL’EAU và IREMIR.

Giá trị học bổng: 800 euro mỗi tháng cho 10 tháng.

Đối tượng: Chỉ dành cho ứng viên quốc tế.

Số lượng học bổng: Chưa rõ.

Học bổng có thể được nhận tại Pháp.

Yêu cầu:

Yêu cầu đầu vào:  Ứng viên cần đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Học bổng dành cho ứng viên quốc tế và được xét dựa trên thành tích học tập.
 • Thạc sĩ năm 1 (M1 - Master 1): ứng viên cần nộp bằng cử nhân hoặc bằng cấp có giá trị tương đương được chứng nhận bởi cơ sở đào tạo cung cấp chương trình Thạc sĩ. Ứng viên cần có bằng cử nhân từ một cơ sở đào tạo quốc tế.
 • Thạc sĩ năm 2 (M2 - Master 2): ứng viên cần nộp bằng M1 hoặc bằng cấp có giá trị tương đương được chứng nhận bởi cơ sở đào tạo cung cấp chương trình Thạc sĩ. Ứng viên đang nhận học bổng năm đầu tiên của chương trình Thạc sĩ được chứng nhận bởi IDEXLYON có thể nộp hồ sơ ứng tuyển cho chương trình fellowship cho năm học 2018/2019. Lưu ý: học bổng cho chương trình M1 không được tự động chuyển tiếp qua chương trình M2.

Yêu cầu tiếng Anh: Ứng viên đến từ các nước không nói tiếng Anh cần cung cấp các văn bằng, chứng chỉ chứng minh khả năng tiếng Anh phù hợp với chương trình học.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ngày 15/09/2018

Phương thức nộp hồ sơ:

Ứng viên cần liên lạc người phụ trách chương trình Thạc sĩ để biết thêm thông tin.

Xem thêm thông tin:

Xem thêm thông tin học bổng tại Đây.

Nhân tin học bổng qua Email: