birminghamlogo-svgHọc bổng Birmingham Doctoral Scholarship fund hiện đang mở đơn ứng tuyển dành cho các ứng viên từ Anh Quốc, EU và trên thế giới. Chương trình cũng dành cho sinh viên part-time với số tiền tài trợ 18.000 bảng Anh cho khoảng thời gian tương đương với chương trình full-time trong ba năm.

University-of-BirminghamĐại học Birmingham (University of Birmingham) là trường đại học nghiên cứu công lập nằm ở Edgbaston, Birmingham, Anh Quốc.

Ứng viên đến từ các nước không nói tiếng Anh cần nộp chứng chỉ chứng minh khả năng tiếng Anh phù hợp với chương trình cao học.

Bậc học: Tiến sĩ.

Ngành học: Học bổng một phần được trường tài trợ để hỗ trợ các công trình nghiên cứu chuyên môn và liên ngành.

Giá trị học bổng: 6.000 bảng Anh/năm, với điều kiện ứng viên cần cho thấy sự tiến bộ.

Đối tượng: Ứng viên Anh Quốc, EU và quốc tế.

Số lượng học bổng: 10

Học bổng có thể được nhận tại Anh Quốc.

Yêu cầu:

Yêu cầu đầu vào: Ứng viên cần đáp ứng các điều kiện sau: Dành cho ứng viên từ Anh Quốc và EU: Phải có thư offer từ Đại học Birmingham. Hoàn thành các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn và khả năng tiếng Anh.

Yêu cầu tiếng Anh: Ứng viên đến từ các nước không nói tiếng Anh cần nộp chứng chỉ chứng minh khả năng tiếng Anh phù hợp với chương trình cao học.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ngày 13/07/2018.

Phương thức nộp hồ sơ:

Ứng viên nộp những giấy tờ sau trước ngày 13/07/2018:

  1. Đơn ứng tuyển vào ngành học mong muốn. Nộp đơn qua website của ngành học trên website của Đại học Birmingham. Ứng viên cần đọc kỹ các điều khoản và quy định trước khi nộp đơn.
  2. Hoàn thành form đăng ký học bổng Birmingham Doctoral Scholarship Fund. Ứng viên nhập mã ứng tuyển (application ID number) được cấp khi nộp đơn ứng tuyển.

Ứng tuyển online tại Đây.

 

Xem thêm thông tin:

Xem thêm thông tin học bổng tại Đây.

Nhân tin học bổng qua Email: