EtonHouse Academic Scholarships

Các ứng viên được mời đăng ký học bổng EtonHouse Academic Scholarship. Những học bổng này dành cho người Singapore và người nước ngoài muốn học trung học tại EtonHouse.

School Surabaya

Tập đoàn Giáo dục Quốc tế EtonHouse là nhà cung cấp và nhượng quyền thương mại quốc tế của các trường tư thục dựa trên các hệ thống tiếp cận Tú tài Quốc tế, IGCSE và Reggio Emilia.

Nếu tiếng Anh không phải là ngôn ngữ đầu tiên của bạn thì bạn sẽ cần phải chứng minh rằng các kỹ năng tiếng Anh của bạn ở mức đủ cao để thành công trong việc học.

Bậc học: Học bổng dành cho các lớp 9 và 10 cho năm 2018 và Lớp 12 cho năm 2019.

Ngành học: Học bổng được trao để nghiên cứu các môn học do trường đại học cung cấp.

Giá trị học bổng: Đây là học bổng toàn phần và sẽ bao gồm phí đăng ký, tiền vốn và học phí trong suốt thời gian của khóa học. Nó không bao gồm phí thi cho IGCSE và IB Diploma.

Quốc tịch: Học bổng dành cho cả người Singapore và người nước ngoài.

Số lượng học bổng: Từ năm nay, Tập đoàn Giáo dục Quốc tế EtonHouse sẽ giải ngân lên tới 16 suất học bổng toàn phần mỗi năm.

Học bổng được nhận tại Singapore.

Yêu cầu:

Yêu cầu đầu vào:

  • Dành cho cả người Singapore và người nước ngoài.
  • Cả sinh viên EtonHouse hiện tại và mới.
  • Một gia đình chỉ có thể nhận được một học bổng.
  • Tất cả học bổng được trao cho thời gian của khóa học trừ khi học sinh không thể duy trì các tiêu chuẩn học tập cần thiết.
  • Số tiền học bổng sẽ không được thanh toán trực tiếp cho các nhà tài trợ.

Yêu cầu tiếng Anh: Nếu tiếng Anh không phải là ngôn ngữ đầu tiên của bạn thì bạn sẽ cần phải chứng minh rằng các kỹ năng tiếng Anh của bạn ở mức đủ cao để thành công trong việc học của bạn.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Đang mở đơn.

Phương thức nộp hồ sơ:

Phương thức đăng ký trực tuyến.

Đăng ký online tại Đây.

Xem thêm thông tin:

Xem thông tin chi tiết và cách thức đăng kí tại Đây.

  • Học bổng chỉ dành cho các bạn dự tính apply khối ngành kinh tế. Các ngành khác vui lòng đợi tới đợt HD Học Bổng tại trường khác nhé ^^
Nhân tin học bổng qua Email: