uaeu 2

Đại học United Arab Emirates cung cấp học bổng nghiên cứu sinh (Graduate Research Scholarships) cho sinh viên tiến sĩ quốc tế. Học bổng cung cấp một gói đầy đủ các quyền lợi, bao gồm miễn trừ học phí đầy đủ, trợ cấp hàng tháng, trợ cấp nhà ở hoặc nhà ở, bảo hiểm y tế và hỗ trợ nghiên cứu.

uaeu 1

Đại học United Arab Emirates là trường đại học lâu đời nhất ở UAE. Nó được thành lập sau khi UAE giành độc lập từ Anh bởi Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan - Cựu tổng thống, vào năm 1976.

Điểm IELTS tối thiểu là 5.0 hoặc tương đương là bắt buộc để được nhận vào chương trình học của Chương trình Tiến sĩ có ngôn ngữ giảng dạy là tiếng Ả Rập.

Ngành học: Các ngành học được đào tạo tại trường.

Bậc học: Tiến sĩ.

Giá trị học bổng: 

 • Miễn học phí
 • Phụ cấp: 10.000 AED / tháng
 • Phụ cấp nhà ở: 1.500 AED / tháng
 • Bảo hiểm y tế: Chỉ dành cho sinh viên.
 • Hỗ trợ nghiên cứu.

Số lượng: Không rõ.

Quốc tịch: Quốc tế.

Học bổng có thể được nhận tại UAE.

Yêu cầu:

Chương trình được thiết kế để tuyển dụng và hỗ trợ sinh viên tiến sĩ. Ứng viên cho học bổng nghiên cứu sau đại học phải đáp ứng các tiêu chí sau:

 • Yêu cầu chung:
  • Ứng viên phải ghi danh toàn thời gian trong tối thiểu 9 tín chỉ tốt nghiệp cho mỗi học kỳ.
  • Ứng viên không được nhận tài trợ tài chính bởi bất kỳ tổ chức nào khác hoặc làm một công việc nào khác.
  • Ứng viên phải đạt điểm GPA từ 3,5 trở lên theo bằng Thạc sĩ. Học sinh phải có và duy trì điểm GPA từ 3,5 trở lên ở trình độ Tiến sĩ.
 • Các yếu tố bổ sung sau áp dụng cho tiêu chí lựa chọn:
  • Phân loại xếp hạng và nghiên cứu của tổ chức mà từ đó người nộp đơn nhận được bằng Thạc sĩ của mình.
  • Kinh nghiệm nghiên cứu trước đây của ứng viên và sự liên quan của nó với nghiên cứu của Trường UAE.
  • Hồ sơ xuất bản của ứng viên.
 • Yêu cầu tiếng Anh: Điểm số 6.5 hoặc cao hơn trong kỳ thi IELTS Academic hoặc tương đương, đối với tất cả các môn mà ngôn ngữ chính của giảng dạy là tiếng Anh hoặc luận án, phải được viết bằng tiếng Anh. Điểm IELTS tối thiểu là 5.0 hoặc tương đương là bắt buộc để được nhận vào chương trình học của Chương trình Tiến sĩ có ngôn ngữ giảng dạy là tiếng Ả Rập.

Xem đơn online tại Đây.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Đang mở đơn.

Phương thức nộp hồ sơ:

Nộp mẫu đơn đã điền đầy đủ với các tài liệu sau (tất cả bằng tiếng Anh) được gửi dưới dạng tập tin đính kèm qua email tới cgs.scholarships-at-uaeu.ac.ae. Các đơn chưa hoàn tất sẽ không được xử lý.

 • Bản sao của bảng điểm Cử nhân.
 • Bản sao của bảng điểm Thạc sĩ.
 • Bản sao của CV với danh sách các ấn phẩm liên quan.
 • Bày tỏ về sở thích nghiên cứu (Statement of research interest) (tối đa 300 từ).

Xem thêm thông tin:

Xem thêm thông tin tại Đây.