DAAD

Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức (viết tắt tiếng Đức: DAAD) hiện cung cấp học bổng học tập bậc Sau đại học tại các trường đai học Đức cho sinh viên quốc tế với mục đích mang đến cơ hội học tập chuyên sâu cho các nhà nghiên cứu trẻ từ các nước đang phát triển.

bundesexzellenzinitiative-uni-hamburg-733x414-screen

Bậc học: Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ.

Ngành học: Khoa học kinh tế/Quản trị kinh doanh/Kinh tế học chính trị, Hợp tác phát triển (Development Cooperation); Kỹ thuật; Quy hoạch vùng và đô thị; Khoa học nông nghiệp và lâm nghiệp; Khoa học tự nhiên và môi trường; Y học và sức khỏe cộng đồng; Khoa học xã hội; Giáo dục và Luật; và Khoa học truyền thông.

Xem danh sách đầy đủ các khóa học năm học 2019/2020 về phát triển tại Đây.

Giá trị học bổng: Tài trợ 750 euro/tháng cho bậc Thạc sĩ và 1.000 euro/tháng cho bậc Tiến sĩ; chi phí bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm tài sản cá nhân, trừ khi những chi phí này đã được đài thọ bởi quốc gia của ứng viên hoặc các nguồn quỹ khác.

Học bổng thường có giá trị từ 12 đến 24 tháng (tùy trường) và 36 tháng cho bậc Tiến sĩ.

Số lượng học bổng: Giới hạn.

Đối tượng: Các nhà nghiên cứu trẻ từ các nước đang phát triển.

Học bổng có thể được nhận tại Đức.

Yêu cầu:

Yêu cầu đầu vào: 

  • Làm việc tại cơ quan chính quyền hoặc một công ty nhà nước/tư nhân tại một quốc gia đang phát triển, đang tham gia vào việc hoạch định và thi hành các định hướng và các dự án về chính sách phát triển liên quan đến các lĩnh vực công nghệ, kinh tế và xã hội.
  • Có bằng cử nhân hệ 4 năm ở lĩnh vực liên quan.
  • Hoàn thành bằng cấp học thuật với kết quả trên trung bình ( trên 3.0/4.0) và ít nhất 2 năm kinh nghiệm chuyên môn liên quan.
  • Thời gian từ lúc nhận bằng cấp trên đến lúc ứng tuyển không quá 6 năm.

Yêu cầu ngoại ngữ:

  • Đối với chương trình bằng tiếng Đức (học bổng bao gồm 6 tháng dự bị tiếng Đức): DSH 2 hoặc TestDaF4 tại thời điểm bắt đầu khóa học; tối thiểu có bằng A2 tiếng Đức tại thời điểm nộp hồ sơ. Ứng viên được khuyến khích có trình độ tiếng Đức B1.
  • Đối với chương trình bằng tiếng Anh: IELTS 6.0 hoặc TOEFL (tối thiểu: bài thi trên giấy 550, bài thi trên máy 213, TOEFL ibt 80).

Hạn chót nộp hồ sơ:

Học bổng đang mở đơn.

Phương thức nộp hồ sơ:

Ứng viên phải nộp hồ sơ trực tiếp đến chương trình học tương ứng. Vui lòng xem website các chương trình học để biết thêm thông tin về quy trình, hạn ứng tuyển và các giấy tờ cần thiết. Hạn ứng tuyển có thể khác nhau giữa các ngành nhưng thường rơi vào tháng 8 đến tháng 10 năm 2018.

Ứng viên cần xem thông tin tại Đây và truy cập website chính thức để biết thêm chi tiết.

Xem thêm thông tin:

Xem thêm thông tin học bổng tại Đây.

Nhân tin học bổng qua Email: