Sharing is, indeed, sexy!

bielefeldThe Bielefeld Graduate School in History and Sociology hiện đang có sáu học bổng dành cho nghiên cứu sinh tiến sĩ bắt đầu từ ngày 01/04/2019.

Bielefeld-Germany2011-CeBiTec

Đại học Bielefeld được thành lập vào năm 1969 với nhiệm vụ nghiên cứu rõ ràng và sứ mệnh cung cấp môi trường giảng dạy nghiên cứu chất lượng cao. Với mục tiêu sâu rộng nhằm cải cách gần như mọi lĩnh vực giáo dục đại học, trường đã đóng góp có giá trị cho việc cải cách giáo dục ở Đức và duy trì đặc tính liên ngành, đổi mới và cải cách của mình cho đến ngày nay.

Bậc học: Tiến sĩ.

Ngành học: Bao gồm năng lực nghiên cứu và giảng dạy sâu rộng về lịch sử và xã hội học tại Đại học Bielefeld cũng như sự quen thuộc với thực trạng nghiên cứu hiện tại để đảm bảo rằng một loạt các dự án luận án có thể được hướng dẫn. Về lịch sử, các lĩnh vực chuyên đề bao gồm từ lịch sử cổ đại đến hiện đại và từ lịch sử chính trị, xã hội và văn hóa đến lịch sử so sánh của các xã hội hiện đại, cũng như lịch sử xuyên quốc gia và lịch sử toàn cầu. Về xã hội học, việc hướng dẫn có thể diễn ra ở các lĩnh vực chuyên đề như nghiên cứu xã hội thế giới, bất bình đẳng xã hội, chính sách xã hội, nghiên cứu di cư, xã hội học của các mạng hoặc tổ chức và nghề nghiệp và còn nhiều lĩnh vực khác. Các giáo sư trong ngành khoa học chính trị, lý luận về khoa học xã hội và nhân học xã hội tiếp tục mở rộng phạm vi hướng dẫn tiềm năng. Khả năng giảng dạy và hướng dẫn lồng ghép vào nhau trong một số lượng đáng kể các lĩnh vực chuyên đề.

Đối tượng: Sinh viên quốc tế.

Giá trị học bổng: Học bổng kéo dài 3 năm kèm theo mức lương 1.365 EUR một tháng.

Số lượng học bổng: 6.

Học bổng có thể được nhận tại Đức.

Yêu cầu:

Yêu cầu: Ứng viên phải có học vị về khoa học xã hội hoặc nhân văn, ví dụ: về lịch sử, xã hội học, nhân chủng học xã hội, khoa học chính trị, lý luận khoa học xã hội, nghiên cứu về giới tính, Nghiên cứu liên Mỹ (Inter - American Studies, IAS) hoặc Lịch sử, Triết học và Khoa học xã hội (History, Philosophy and Sociology of Science, HPSS).

Yêu cầu về Tiếng Anh: Vì các khóa học trong chương trình đại học có thể được tiến hành bằng tiếng Anh hoặc tiếng Đức, bạn phải có kỹ năng thành thạo ở một trong hai ngôn ngữ này.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ngày 30/09/2018.

Phương thức nộp hồ sơ:

Đơn đăng ký được nộp online, bao gồm các tài liệu được yêu cầu sau đây:

  • Hồ sơ tóm tắt năng lực cá nhân (theo mẫu).
  • Thư ứng tuyển (theo hướng dẫn).
  • Sơ yếu lý lịch (tối đa 1000 từ) (theo hướng dẫn).
  • Mô tả dự án (theo hướng dẫn).
  • Bản sao học bạ đại học (bằng Thạc sĩ hoặc tuyên bố khẳng định từ văn phòng kiểm tra là bạn đã hoàn thành chương trình Thạc sĩ của mình. Tất cả mọi điểm số của bạn, kể cả điểm số luận văn Thạc sĩ, cũng phải được liệt kê ra trong tuyên bố này).

Đơn đăng ký online xem tại Đây.

Xem thêm thông tin:

Xem thêm thông tin tại Đây.