School_of_Arts_-_UKC

Học viện Kent thông báo mở đơn ứng tuyển học bổng. Học bổng kêu gọi các ứng viên từ tất cả các quốc gia.

Học viện Kent là một trong những trường tiên phong đào tạo những nhà nghiên cứu mang tầm quốc tế và dẫn đầu trong nhiều lĩnh vực học thuật khác. Kent là Học viện hướng đến tương lai và tin chắc có thể truyền tải sức mạnh của giáo dục và nghiên cứu nhằm góp phần hỗ trợ và phát triển các học viên, giảng viên.

Bậc học: Học bổng dành cho ứng viên theo học chương trình tiến sĩ.

Lĩnh vực: Học bổng dành cho tất cả ứng viên là tân nghiên cứu sinh theo bất kỳ lĩnh vực nào.

Giá trị học bổng: bao gồm học phí hằng năm theo tỷ lệ UKRI Home / EU (£ 4.260 trong năm 2018/19) cộng với khoản trợ cấp hàng năm theo tỷ lệ UKRI (£ 14,777 trong năm 2018/19)

Quốc tịch: Học bổng dành cho ứng viên đến từ tất cả các quốc gia.

Số lượng: hiện đang có 8 học bổng tiến sĩ

Học bổng có thể được nhận tại Anh

Yêu cầu:

Ứng viên tham gia bậc học tiến sĩ cần có Bằng cử nhân danh dự (Hạng nhất hoặc 2:1) hoặc bằng Thạc sĩ (Giỏi hoặc Xuất sắc) trong lĩnh vực phù hợp hoặc được công nhận bởi viện hàn lâm quốc tế. Thêm vào đó, chương trình nghiên cứu tại trường bao gồm cả một số yêu cầu đầu vào. (Xem phần "yêu cầu đầu vào" tại Đây)

Học viện Kent yêu cầu ứng viên phi bản ngữ phải đạt mức năng lực tối thiểu trong kỹ năng nói và viết tiếng Anh trước khi bắt đầu chương trình sau Học viện. Xem thông thêm thông tin về yêu cầu tiếng Anh tại Đây

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ngày 20/01/2019

Phương thức nộp hồ sơ:

Cách thức: Ứng viên tham gia học bổng có thể nghiên cứu đề tài của bản thân hoặc của Học viện.

Đối với ứng viên nghiên cứu đề tài của bản thân: Các ứng viên có thể đề xuất chính đề tài nghiên cứu của mình. Trong trường hợp này, chúng tôi chân thành đề nghị các ứng viên thảo luận vấn đề nghiên cứu với người hướng dẫn trước khi nộp đơn ứng tuyển. Thông tin chi tiết của những người hướng dẫn có thể được tìm thấy tại Đây

Khi ứng tuyển, các ứng viên cần tuân theo chu trình ứng tuyển trực tuyển của Học viện Kent. Như một phần của chu trình ứng tuyển, các ứng viên nên nộp kèm theo:

  • Dàn bài giải thích lí do và định hướng nghiên cứu
  • Cung cấp các chứng chỉ theo yêu cầu
  • Cung cấp 2 thư giới thiệu từ những người có chuyên môn
  • Cung cấp các tư liệu về thông tin cá nhân và một số tài liệu khác.

Đối với ứng viên nghiên cứu đề tài của trường:

Các ứng viên có mong muốn ứng tuyển cho đề tài của Học viện cần phải nộp đơn ứng tuyển chu trình được nêu trên.

Các đơn ứng tuyển sẽ được đánh giá trong buổi hội thảo GCRF của Học viện Kent. Hội đồng bao gồm Trưởng Khoa trường sau đại học, lãnh đạo học thuật của GCDC, và Phó khoa nghiên cứu đến từ 3 khoa. Hội thảo sẽ cho ra một danh sách dựa trên chất lượng và tính phù hợp với ODA và chuẩn GCRF. Danh sách ứng viên được mời tham gia phỏng vấn sẽ được thông báo (trực tiếp hoặc thông qua Skype) vào tháng 2 năm 2019.

Xem thêm thông tin:

Xem thêm tại Đây.

Nhân tin học bổng qua Email: