class

Lớp học nhỏ rất phổ biến với các bậc phụ huynh. Ít học sinh trong một lớp có thể mang lại nhiều sự  chú ý hơn cho từng em nhỏ. Các giáo viên cũng thích điều này. Ít học sinh hơn nghĩa là ít bài kiểm tra để chấm điểm hơn và cũng ít sự gián đoạn hơn. Cộng đồng trên khắp nước Mỹ đã đầu tư cho mô hình lớp học nhỏ này hơn 50 năm qua. Tỉ lệ học sinh-giáo viên đã giảm từ 22.3 năm 1970 còn 17.9 năm 1985 và giảm xuống thấp hơn 15.3 trong năm 2008. Dựa vào dữ liệu chính phủ gần đây nhất, sau cuộc khủng hoảng kinh tế ngắn năm 2008, việc cắt giảm ngân sách địa phương buộc phải tăng kích cỡ lớp học lên, đẩy tỉ lệ học sinh-giáo viên lên 16.1 năm 2014.

Có một sự nhất trí chung giữa các nhà nghiên cứu giáo dục rằng lớp học nhỏ thì hiệu quả hơn. (Ở trường cao học, tôi được dạy rằng những lợi ích của lớp học nhỏ chỉ có tác dụng cho các lớp học có dưới 16 học sinh.) Những lợi ích của lớp học nhỏ đã trở thành một phần của tiêu chuẩn so sánh không chính thức. Khi tôi viết về những cải cách giáo dục không liên quan, các nhà nghiên cứu thường so sánh chúng với sự hiệu quả của việc cắt giảm kích cỡ lớp học để cho tôi thấy mối liên hệ ảnh hưởng giữa chúng.

Nhưng sự nhất trí chung lại dẫn đến một số bất đồng quan trọng. Các chuyên gia từ lâu đã biết rằng các kết quả nghiên cứu không kiên định ủng hộ giả thiết những lớp học nhỏ hơn sẽ giúp học sinh học tốt hơn bao nhiêu. Năm 2002, một cuộc thảo luận về lợi ích của  lớp học nhỏ đã biến thành một cuộc tranh cãi trong cộng đồng giữa Eric Hanushek của đại học Stanford University's Hoover Institution và Alan Krueger của đại học Princeton.

Hiện nay, trong một bài viết phê bình về một nghiên cứu kích cỡ lớp học trên thế giới cho thấy rằng hầu hết các lớp học nhỏ đều hiệu quả đối với các lớp học đọc. Tuy nhiên, ở lớp học toàn lại không thấy hiệu quả nào.

Nhà nghiên cứu đã viết rằng: "Lớp học nhỏ là một sự tốn kém", và bổ sung thêm rằng những bằng chứng hiện có chỉ ra rất ít và hầu như không có hiệu quả nào khi so sánh lớp học nhỏ với các lớp học lớn hơn. "Thêm vào đó, chúng ta không thể áp đặt khả năng sẽ không có sự phản tác dụng nào của lớp học nhỏ đối với các học sinh."

Nghiên cứu "Kích cỡ lớp học nhỏ hơn vì sự tiến bộ của học sinh ở cấp tiểu học và THCS: Bài phê bình về hệ thống", được thực hiện bởi ba nhà nghiên cứu ở Trung tâm nghiên cứu khoa học xã hội Đan Mạch, một trung tâm nghiên cứu độc lập, và được phát hành bởi Campbell Collaboration, một tổ chức có nền tảng từ Olso và được đặt tên dựa trên một nhà khoa học người Mỹ đã chứng minh rằng những cải cách của chính phủ có thể phát sinh ra những bằng chứng khoa học để đưa đến những chính sách hợp lý hơn trong tương lai.

Robert Slavin, giám đốc của Trung tâm nghiên cứu và cải cách giáo dục ở đại học Johns Hopkins đã làm tôi chú ý đến nghiên cứu này, giải thích rằng phê bình mới này khẳng định một bài phê bình tương tự  về các lớp học kích cỡ nhỏ mà ông ấy thực hiện năm 1989. "Khi gửi chính các con của tôi đến trường, Tôi sẽ ưu tiên gửi chúng đến những trường có lớp học nhỏ hơn."

Người dịch: Nguyễn Trương Ngọc Diễm Quỳnh

Nguồn: usnews.com