navient-student-loan-lawsuit-and-information-shutterstock_639337108

California hiện là tiểu bang thứ tư và lớn nhất của Hoa Kỳ đệ đơn kiện Navient, công ty cho vay sinh viên lớn nhất quốc gia. Nếu bạn có một khoản vay sinh viên, rất có thể nó sẽ được Navient phục vụ. Navient, xuất phát từ Sallie Mae, có hơn 12 triệu khách hàng và dịch vụ hơn 300 tỷ đô la cho vay của chính phủ và sinh viên tư nhân. Đây là những gì bạn cần biết và hành động bạn có thể thực hiện.

Vụ kiện Navient: những lời cáo buộc là gì?

Thống đốc bang California Xavier Becerra tuyên bố rằng California sẽ kiện công ty Navient vì hành vi kinh doanh bất hợp pháp, bao gồm cáo buộc khiến người vay tiền phải trả quá nhiều cho việc trả nợ vay của sinh viên và không trả nợ vay sinh viên cho người vay bị khuyết tật toàn bộ và vĩnh viễn. California bây giờ theo dõi hành động của các tiểu bang khác như Illinois, Pennsylvania và Washington cũng đã kiện Navient với lý do tương tự.

Vụ kiện ở California tập trung vào các khoản vay sinh viên liên bang, được hỗ trợ bởi chính phủ liên bang. Theo văn phòng tổng chưởng lý California, khoảng 1,5 triệu người dân California có khoản vay sinh viên được phục vụ bởi Navient. Theo Make Lemonade, con số này chiếm khoảng 3,5% trong số hơn 44 triệu người vay vốn sinh viên vay chung nợ 1,5 nghìn tỷ đô la nợ sinh viên. Điều này diễn ra sau hành động từ Cục Bảo vệ Tài chính Người tiêu dùng (CFPB), cũng đã kiện Navient vào tháng 1/2017.

CFPB cáo buộc rằng, trong số các cáo buộc khác, Navient "người vay [thất bại] một cách có hệ thống và bất hợp pháp ở mọi giai đoạn trả nợ," bao gồm:

 • tạo ra những trở ngại để trả nợ bằng cách cung cấp thông tin xấu;
 • thanh toán được xử lý không chính xác;
 • không hành động khi người vay khiếu nại;
 • lừa đảo bất hợp pháp nhiều người vay đang gặp khó khăn trong các quyền của họ đối với các khoản thanh toán thấp hơn, khiến họ phải trả quá nhiều cho các khoản vay sinh viên của họ;
 • lừa dối người vay sinh viên tư nhân về các yêu cầu để giải phóng người đồng ký tên của họ khỏi khoản vay; và
 • làm tổn hại tín dụng của những người vay tàn tật, kể cả những cựu chiến binh bị thương nặng

CFPB cũng cáo buộc rằng Navient đưa người vay không đúng cách vào tình trạng cấm khi những người vay này có thể có đủ điều kiện cho các kế hoạch trả nợ theo thu nhập, và không giữ cho người vay trong các kế hoạch dựa trên thu nhập được thông báo về thời hạn để duy trì đủ điều kiện theo các kế hoạch đó. Illinois, Pennsylvania và Washington cũng cho rằng Navient đã cho sinh viên vay tiền đối với những người vay có khả năng vỡ nợ. Navient đã bác bỏ các cáo buộc công khai và trong hồ sơ tòa án. Jack Remondi, chủ tịch và giám đốc điều hành của Navient cho biết, “các cáo buộc là không có cơ sở, và vụ kiện là một nỗ lực khác để đổ lỗi cho một người phục vụ duy nhất cho những thất bại của hệ thống giáo dục đại học và chương trình cho vay sinh viên liên bang để đưa ra kết quả mong muốn.”

Nên hành động như thế nào?

 1. Hiểu tất cả các lựa chọn vay sinh viên của bạn

Một vai trò của người phục vụ khoản vay sinh viên của bạn là giúp bạn hiểu các lựa chọn có sẵn của mình liên quan đến các khoản vay sinh viên của bạn, bao gồm:

 • Tái cấp vốn cho sinh viên
 • Hợp nhất khoản vay sinh viên liên bang
 • Kế hoạch hoàn trả theo thu nhập
 • Tha thứ cho sinh viên

Khi nói đến việc trả nợ vay của sinh viên, tốt nhất là tiến hành nghiên cứu độc lập của riêng bạn, thay vì dựa vào người phục vụ khoản vay sinh viên của bạn để cung cấp cho bạn tất cả các câu trả lời. Ví dụ: bạn có thể thay đổi dịch vụ cho vay sinh viên của mình thông qua tái cấp vốn cho sinh viên vay. Mặc dù nó không phải là động lực chính, nó là một yếu tố cần xem xét.

 1. Thực hiện theo các thay đổi chính sách tiềm năng và phát triển pháp lý

Có thể có một số thay đổi đối với các khoản vay sinh viên của bạn trong những năm tới. Điều này có thể bao gồm các thay đổi để trả nợ vay sinh viên và tha thứ cho sinh viên vay, trong số những người khác.

 1. Giữ hồ sơ cẩn thận

Giữ một hồ sơ có tổ chức về tất cả các khoản thanh toán khoản vay sinh viên của bạn, bao gồm mọi thư từ trao đổi với người phục vụ khoản vay sinh viên của bạn. Tốt nhất là giao tiếp bằng văn bản với người phục vụ khoản vay sinh viên của bạn.

 1. Nộp đơn khiếu nại

Nếu bạn cảm thấy mình đã bị người cho vay sinh viên hoặc người phục vụ khoản vay sinh viên của bạn lừa, bạn có thể lên tiếng bằng cách gửi khiếu nại chính thức tới:

 • Bộ Giáo dục Hoa Kỳ
 • Cục bảo vệ tài chính tiêu dùng
 • Người cho vay của bạn
 • Người phục vụ của bạn

Nếu bạn sống ở California, bạn có thể nộp đơn khiếu nại theo nhiều cách:

 • Trực tuyến: Tổng chưởng lý California
 • Điện thoại: 800-952-5225
 • Địa chỉ gửi thư: Bộ Tư pháp California, Đơn vị điều tra công cộng, P.O. Hộp 944255, Sacramento, CA 94244-2550.
 1. Kiểm tra báo cáo tín dụng của bạn

Nếu bạn không phải trả các khoản vay sinh viên do khuyết tật toàn bộ và vĩnh viễn, hãy kiểm tra báo cáo tín dụng của bạn để đảm bảo rằng các khoản vay sinh viên đó không xuất hiện dưới dạng chưa thanh toán.

 1. Trả hết các khoản vay sinh viên của bạn nhanh hơn trong năm 2018

Một trong những cách tốt nhất để tránh giao dịch với người phục vụ cho vay sinh viên là không có.

Những cách tính cho vay sinh viên miễn phí này có thể giúp bạn hiểu các lựa chọn trả nợ vay sinh viên của bạn.

Bạn cũng có thể thực hiện các bước đơn giản này để thanh toán các khoản vay sinh viên của mình nhanh hơn trong năm 2018.

Người dịch: Nguyễn Kim Chi

Nguồn: forbes.com