Tuyển sinh học chuyên khoa DFMS/DFMSA cho bác sĩ nước ngoài tại Pháp, năm hoc 2015 - 2016

Tuyển sinh học chuyên khoa DFMS/DFMSA cho bác sĩ nước ngoài tại Pháp, năm hoc 2015 - 2016

Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam xin hân hạnh thông báo từ 01/12/2014 Bộ phận hợp tác y tế của sứ quán bắt đầu tiếp nhận hồ sơ đăng ký học chuyên khoa tại Pháp có cấp bằng (DFMS/DFMSA) cho năm học 2015 - 2016.

Điều kiện của ứng viên : Để đăng ký vào chương trình học cấp bằng chuyên khoa (DFMS), bác sĩ, dược sĩ có bằng đại học y, dược cho phép hành nghề tại đất nước của họ hoặc tại nước mà họ được cấp bằng và phải đang theo học chuyên khoa y, dược.

Để đăng ký vào chương trình học cấp bằng chuyên khoa sâu (DFMSA), bác sĩ, dược sĩ phải có bằng chuyên khoa cho phép họ hành nghề chuyên khoa tại đất nước của họ hoặc tại nước mà họ được cấp bằng.

Trình độ tiếng Pháp : Các ứng viên phải có chứng chỉ tiếng Pháp trình độ B2. Các ứng viên được chọn qua vòng một (Hồ sơ 1) sẽ phải nộp chứng chỉ tiếng Pháp này vào thời điểm làm Hồ sơ 2 và gửi cho Trường Đại học Y Strasbourg.

Hồ sơ đăng ký, được lấy tại website của Trường Đại học Y Strasbourg tại địa chỉ:http://med.unistra.fr/fre/Formation/3eme-cycle/DFMS-DFMSA

Hồ sơ điền đầy đủ thông tin yêu cầu và gửi về Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội, Bộ phận hợp tác y tế, 57 Trần Hưng Đạo Hà Nội, muộn nhất là ngày 15/01/2015. Quy trình làm hồ sơ này áp dụng cho cả các ứng viên đã có chỗ thực thập trong khuôn khổ hợp tác giữa các trường y và bệnh viện của Pháp và Việt Nam. Tất cả các văn bằng bằng tiếng nước ngoài phải được dịch công chứng ra tiếng Pháp.

Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam kính đề nghị các ông, bà Hiệu trưởng các trường đại học y, dược của Việt Nam thông báo cho các bác sĩ Việt Nam về chương trình đào tạo này.

Để có thêm thông tin, quý vị có thể xem tại website của Trường Đại học Strasbourg hoặc liên hệ với Sứ quán Pháp tại Việt Nam tại địa chỉ email: mai-anh.tran@diplomatie.gouv.fr, Tel : 04 39 44 58 02

Thời hạn nộp hồ sơ : trước ngày 15/01/2015

Theo Đại sứ quán Pháp