(SP) Tổng hợp Website thông tin học bổng du học Nhật

Kimono Nhật Bản - Cho hành trình đến Nhật

Đối với các trang Web hiển thị ngôn ngữ đầu tiên là tiếng Nhật, bạn nhớ click chọn translate qua tiếng Anh để việc tìm kiếm thông tin tiện lợi hơn nhé.

Thông tin chung về du học Nhật Bản

Trang web của JASSO: http://www.jasso.go.jp/index e.html

Cổng thông tin điện tử Gateway Study in Japan: http://www.g-studyinjapan.jasso.go.jp/en/

Study in Japan: http://www.studyjapan.go.jp/en/

Japan Study Support: http://jpss.jp/ja/

Cao đẳng, đại học, cao đẳng

Hướng dẫn các trường: http://www.jasso.go.jp/index e.html

Tra cứu các trường đại học (Eng vers.): https://www.g-studyinjapan.jasso.go.jp/univ search/

Tra cứu các trường đại học: http://jpss.jp/ja/search/

Trường kỹ thuật chuyên nghiệp

Cơ cấu trường kỹ thuật chuyên nghiệp: http://kosen-k.go.jp/hennyugaku.html 

Trường dạy nghề: 

Hiệp hội các trường chuyên nghiệp, dạy nghề toàn quốc: http://zensenkaku.gr.jp/zensen_index.cgi 

Hiệp hội các trường dạy nghề Tokyo: http://tsk.or.jp 

Tra cứu các trường dạy nghề: http://tsk-school.com

Tra cứu các khoa và khóa học: http://from-now.jp 

Các cơ sở giáo dục Nhật Bản

Tra cứu trường tiếng Nhật: http://www.nisshinkyo.org/search/

Khóa đặc biệt dành cho du học sinh các trường đại học, cao đẳng tư: http://www.jasso.go.jp/study_j/documents/bekka_e.pdf

Các cơ sở giáo dục dự bị đại học: http://jasso.go.jp/study_j/documents/junbi.pd

Địa chỉ liên hệ hội Cựu lưu học sinh: http://www.studyjapan.go.jp/jp/ath/ath0201j.html

Triển lãm, hội thảo du học Nhật: http://www.jasso.go.jp/study_j/event.html

ĐSQ, LSQ Nhật Bản: http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/zaigai/list/

Tham khảo: phanmemtatthanh.com

Tổ chức, cá nhân muốn đăng thông tin học bổng, chia sẻ kinh nghiệm du học và các nội dung khác trên Scholarship Planet, vui lòng gửi thông tin đến hộp mail sppartners.info@gmail.com